Το πρόγραμμα των μαθημάτων Φιλολογίας.

Για να δείτε τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που ανήκουν σε άλλα τμήματα παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του εκάστοτε τμήματος.

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 20/2.