Τα ακόλουθα μαθήματα στο πλαίσιο του παρεχόμενου Προγράμματος Σπουδών έχουν περιεχόμενο το οποίο προσδίδει όλα τα ακαδημαϊκά στοιχεία που είναι συμβατά με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια:

 • Περιγραφική Ανάλυση της Νέας Ελληνικής (Υποχρεωτικό μάθημα Γ’ εξαμήνου)
 • Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου)
 • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου)
 • Ετερότητα και εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου)
 • Κειμενογλωσσολογία (μάθημα επιλογής Ε’ και Ζ’ εξαμήνου)
 • Εκπαίδευση και Κοινωνία (μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου)
 • Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες(μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου)
 • Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης (μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου)
 • Κοινωνιογλωσσολογία (μάθημα επιλογής ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου)
 • Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτικών (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Εκπαίδευση και Ετερότητα: Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας Εφαρμογές στη δίγλωσση εκπαίδευση (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (μάθημα επιλογής Η’ εξαμήνου)
 • Αγωγή Κωφών (μάθημα επιλογής Η’ εξαμήνου)

 

Για τον ελάχιστο αριθμό των ανωτέρω μαθημάτων που οφείλουν να επιλέξουν οι φοιτητές για να διαθέτουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση πριν τις δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.