Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020 και επιθυμούν να παραλάβουν τα πτυχία τους ταχυδρομικώς (τελετή ορκωμοσίας δεν θα πραγματοποιηθεί), να αποστείλουν στη γραμματεία (philsec@upatras.gr), e-mail ζητώντας να τους αποστείλουμε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, μέχρι τις 29/7/2020.