Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τα τυπικά προσόντα και έκαναν αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φιλολογίας «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» να προσέλθουν για εξετάσεις – συνεντεύξεις (ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής της κάθε ειδίκευσης) ως κάτωθι:

Βυζαντινή Φιλολογία

Τετάρτη 12/10/2016, ώρα 12-3μμ  στην αίθουσα AULA (γραφεία μελών ΔΕΠ) ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 13/10/2016 ώρα 9.30π.μ. -11.30π.μ. στην αίθουσα AULA (γραφεία μελών ΔΕΠ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (όπου δεν υπάρχει πιστοποιητικό ξένης γλώσσας)

Γλωσσολογία

Δευτέρα 17/10/2016 ώρα 10.00  στην αίθουσα συνελεύσεων του Τμήματος  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κλασικές Σπουδές

Πέμπτη 13/10/2016 ώρα 11.30  στην αίθουσα συνελεύσεων του Τμήματος  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Νεοελληνική Φιλολογία

Τετάρτη 12/10/2016, ώρα 12-3μμ  στην αίθουσα συνελεύσεων του Τμήματος ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 13/10/2016 ώρα 9.30π.μ. -11.30π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Τμήματος ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (όπου δεν υπάρχει πιστοποιητικό ξένης γλώσσας)