Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βυζαντινής Φιλολογίας

//Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βυζαντινής Φιλολογίας

Την Τρίτη 3/7, στις 14.15, στην Aula θα γίνει ενημέρωση για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βυζαντινής Φιλολογίας. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται στη συνάντηση.

Ε-Σ. Κιαπίδου – Φ. Νούσια

2018-06-28T13:20:11+00:00 Ιούνιος 28th, 2018|Categories: Μεταπτυχιακά|