Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η προκήρυξη 47 (σαράντα επτά) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης της πράξης Α.Π.: 4736/27-10-2020.

Όσοι/όσες τελειόφοιτοι/τες πληρούν τα κριτήρια και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειόφοιτων παρακαλούνται να
καταθέσουν τη σχετική αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση philsec@upatras.gr από τις 25 Νοεμβρίου 2021 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:59.
Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Προκήρυξης Π.Α. εδώ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Για την κατάθεση του Βιογραφικού Σημειώματος χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ το Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος που επισυνάπτεται μαζί με την Αίτηση συμμετοχής φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση.
  • Η Αίτηση συμμετοχής, το Βιογραφικό σημείωμα και οι τίτλοι σπουδών (Ξένες Γλώσσες – Η/Υ) κατατίθενται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση philsec@upatras.gr
  • Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης οι φοιτητές που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τα προηγούμενα έτη.
  • Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.
  • Οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης (δηλαδή να μην έχει κατατεθεί ο βαθμός του τελευταίου μαθήματός τους στη Γραμματεία).
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές οφείλουν να μην έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη φοίτησης και να έχουν μάθημα επιλογής να δηλώσουν στην καρτέλα τους, για να μπορέσουν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δείτε εδώ