Το μάθημα της Πρόσληψης δεν θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα (Τετάρτη, 7/3). Η αναπλήρωσή του θα οριστεί σε συνεννόηση με την διδάσκουσα.