Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο της διδάσκουσας στις 22/9 και ώρα 15.00.