Το μάθημα μόνο γι αυτή την Τετάρτη 4/10 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα μεταφερθεί τη Παρασκευή 6/10 15.00-18.00 στην ΑΔ.