Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: «Open-Access annotated database of humorous discourse: Εnhancing critical literacy in Modern Greek for advanced learners and high-school students, University of Kent.»
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Ελένη Καπογιάννη
Χρηματοδότηση: E.S.R.C (Ηνωμένο Βασίλειο).
Διάρκεια προγράμματος: 2017 – 2020
Συνεργάτης: Καθ. Αργύρης Αρχάκης

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: “Intonation and Diachrony: A phonetic investigation of the effects of language contact on intonational patterns, University of Oxford”
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Μαίρη Μπαλτατζάνη
Χρηματοδότηση: E.S.R.C (Ηνωμένο Βασίλειο).
Διάρκεια προγράμματος: 10/2018 – 9/2022
Συνεργάτης: Αν. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου

Τίτλος προγράμματος: Kommentierung der Fragmenten der griechischen Komödie (KomFrag)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Prof. Bernhard Zimmermann.
Χρηματοδότηση: Ακαδημία Επιστημών της Χαϊδελβέργης
Διάρκεια προγράμματος: 2011 – 2026
Συνεργάτης: Αν. Καθ. Α. Παπαχρυσοστόμου

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: «Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 1830-1974 / Médiateurs culturels entre Grèce, France et autres pays européens, 1830-1974. Professeurs – Traducteurs – Éditeurs. »
Επιστημονική υπεύθυνη : Ουρανία Πολυκανδριώτη (σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών).
Συνεργάτες: Καθ. Γεωργία Γκότση (μέλος της συντονιστικής επιτροπής), Αν. Καθ. Στέση Αθήνη.

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών: Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ) »,
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθ. Δημήτριος Παπαζαχαρίου, (σε συνεργασία με MLS, EKETA & ΚΕΝΓ)
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ & ΕΕ, πρόσκληση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Διάρκεια: 5/2018 – 11/2020
Συνεργάτες: Ομ. Καθ. Αγγελική Ράλλη, Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Καθ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: «Διάσωση λεξιλογίων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων: δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης, με χρήση παραμετροποιημένων σωμάτων κειμένων»
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Κατερίνα Χριστοπούλου
Χρηματοδότηση: ΙΚΥ Μεταδιδακτόρων (Β’ κύκλος)
Διάρκεια: 2020-2022
Συνεργάτης: Καθ. Γ. Ι. Ξυδόπουλος

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: «Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας: Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Χρήστος Βλάχος
Χρηματοδότηση: ΙΚΥ Μεταδιδακτόρων (Β’ κύκλος)
Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)
Διάρκεια προγράμματος: 10/2018 – 9/2021
Συνεργάτης: Καθ. Α. Ρούσσου

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: “Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape”
Επιστημονική υπεύθυνη: Αν. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου
Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)
Διάρκεια προγράμματος: 10/2018 – 9/2021
Συνεργάτες: Ομ. Καθ. Αγγελική Ράλλη, Αν. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου