Βαθμίδα: Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
ΦΕΚ: 620/30-08-2011
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 12-15
Τηλέφωνο: 2610996237
Email: menchris@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • ομηρικό έπος,
  • αρχαίο ελληνικό δράμα,
  • δεύτερη σοφιστική,
  • αρχαία ελληνική μυθολογία και θρησκεία,
  • η θάλασσα στον αρχαίο κόσμο.

Εκπαίδευση


1978 - Πτυχίο Φιλολογίας, Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


1980 - DEA Universite de Paris IV-Sorbonne


1983 - Les divinites de la musique dans la poesie homerique et archaique grecque Universite de Paris IV-Sorbonne

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα