Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Ειδίκευση:
Γνωστ. Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία
ΦΕΚ: 1091/ 03.11.2017
Γραφείο:
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 19:00-20:00, Τετάρτη 15:00-17:00, Πέμπτη 14:00-15:00
Τηλέφωνο:
Email: thaliero@upatras.gr

Μαθήματα

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ποιητικά είδη και ειδολογική θεωρία, η ποίηση του 19ου και του 20ού αιώνα και ειδικότερα η ποίηση του Κ. Γ. Καρυωτάκη και της γενιάς του, περιοδικός Τύπος του Μεσοπολέμου, μεταφραστικές θεωρίες.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές
MASTER (MAGISTER ARTIUM) ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΒΝΕΣ

Διδακτορική Διατριβή
2006 - Το είδος της ωδής στη νεοελληνική λογοτεχνία (από την αρχή του 19ου αιώνα έως το 1880) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΒΝΕΣ