Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
ΦΕΚ: 290/21-11-2003
Γραφείο: Κτήριο Κ17
Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη, 6:00-7:00 μ.μ. & Πέμπτη, 1:00-3:00 μ.μ. (εκτός των ημερών των Γ.Σ.) Και κατόπιν συνεννοήσεως
Τηλέφωνο: 2610969325
Email: gotsi@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Γενικά
  • Νεοελληνική Φιλολογία
  • Συγκριτική Φιλολογία
  • Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας
 • Ειδικά
  • Μετανάστευση, παλιννόστηση, γεωγραφικά και συμβολικά σύνορα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
  • Υλικός πολιτισμός, αρχαιότητες, βιογραφία των αντικειμένων και λογοτεχνία
  • Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Θέματα πρόσληψης και μετάφρασης
  • Οι Εβραίοι στην ελληνική λογοτεχνία. Θέματα μνήμης και μετα-μνήμης
  • Η πόλη στη λογοτεχνία

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα