Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Ειδίκευση:
Γνωστ. Αντικείμενο: Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΦΕΚ:
Γραφείο: Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη και Τετάρτη 12:00 - 13:30
Τηλέφωνο: 2610997802
Email: imessinis@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Virtual Reality, Educatioanl Virtual Environments, Digital Humanities, Emulation Environments

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1987 - Μαθηματικό Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2001 - Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτορική Διατριβή
2012 - Μελέτη της Αίσθησης Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων