Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδίκευση:
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ:
Γραφείο:
Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο:
Email: ypapath@upatras.gr

Μαθήματα

Προπτυχιακά

No items found
Μεταπτυχιακά

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα