Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Συγκριτική Φιλολογία
ΦΕΚ: 233/11-4-07
Γραφείο: Κ 29
Ώρες Συνεργασίας: Καθημερινά κατόπιν συνεννοήσεως (και μέσω τηλεδιάσκεψης)
Τηλέφωνο: 2610969767
Email: annakats@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συγκριτική φιλολογία, σχέσεις της νεοελληνικής με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία (γαλλική, ιταλική, αγγλική), νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική, ειδολογία, θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας, πολιτισμικές σπουδές, εκδοτική, ερμηνευτική.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1982 - Πτυχίο Φιλολογίας, Tομέας Mεσαιωνικών και Nεοτέρων Σπουδών (Άριστα 9, Yποτροφία IKY). Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Kρήτης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1983 - Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) en Littérature Générale et Comparée Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III

Διδακτορική Διατριβή
2001 - «Tο πεζό ποίημα στη νεοελληνική γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και εξέλιξη του είδους (από τις αρχές ώς το 1930)». Διατριβή επί διδακτορία. Σύνθεση τριμελούς επιτροπής: Γιώργος Κεχαγιόγλου (επόπτης-εισηγητής), Παν. Μουλλάς, Χ. Λ. Καράογου. Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα