Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 233/11-4-07
Γραφείο: Κ 29
Ώρες Συνεργασίας: ΤΕΤΑΡΤΗ, 2-3 M.M. και 6-7 Μ.Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 2-3 Μ.Μ.
Τηλέφωνο: 2610969321
Email: akatsi@otenet.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ειδολογία,σχέσεις της νεοελληνικής με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία (γαλλική, ιταλική, αγγλική), θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας, εκδοτική, ερμηνευτική.

Εκπαίδευση


2016-08-02T15:50:01+00:00