Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
ΦΕΚ:
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Παρασκευή 12 μ.-1 μ.μ. και οποιαδήποτε άλλη μέρα και ώρα μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο: 2610969943
Email: ekiapidou@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λόγια γραμματεία της μέσης βυζαντινής περιόδου με έμφαση στη Βυζαντινή Ιστοριογραφία και Επιστολογραφία.
  • Παλαιογραφία και Κριτική Έκδοση βυζαντινών κειμένων.
  • Χαρακτηριστικά των βυζαντινών γραμματειακών ειδών

Εκπαίδευση


2016-08-02T15:49:41+00:00