Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογίας
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 1496/23-12-2013
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 12-2 και κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610997625
Email: theomark@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ιστορική Γλωσσολογία: Μορφοσυντακτική μεταβολή, Γραμματικοποίηση, Γλωσσική επαφή, Ιστορική Κοινωνιογλωσσολογία
  • Ιστορία της Ελληνικής (ιδιαίτερα κατά την Ελληνιστική-Ρωμαϊκή και την Μεσαιωνική περίοδο)
  • Διαλεκτολογία
  • Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία
  • Τυπολογία
  • Ιστορία της Γλωσσολογίας

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα