Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογίας
Γνωστ. Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Διαχρονική μελέτη της ελληνικής γλώσσας
ΦΕΚ: 1496/23-12-2013
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα - Τρίτη 10-12 π.μ. και κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610969763
Email: theomark@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ιστορική Γλωσσολογία: Μορφοσυντακτική μεταβολή, Γραμματικοποίηση, Γλωσσική επαφή, Ιστορική Κοινωνιογλωσσολογία
  • Ιστορία της Ελληνικής (ιδιαίτερα κατά την Ελληνιστική-Ρωμαϊκή και την Μεσαιωνική περίοδο)
  • Διαλεκτολογία
  • Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία
  • Τυπολογία
  • Ιστορία της Γλωσσολογίας

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
2000 - Πτυχίο Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2002 - MPhil in Linguistics University of Cambridge

Διδακτορική Διατριβή
2006 - The category 'Future' in Greek: A diachronic investigation of three future-referring periphrastic forms University of Cambridge