Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Ειδίκευση:
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ:
Γραφείο:
Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο:
Email:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ψυχανάλυση, Σημειολογία

Εκπαίδευση


Πτυχίο Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Πτυχίο Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ψυχανάλυσης (Paris VIII-Saint Denis), Μεταπτυχιακό δίπλωμα ψυχοπαθολογίας (Paris VII-Denis Diderot), Μεταπτυχιακό δίπλωμα σημειολογίας (Paris VII-Denis Diderot), Μεταπτυχιακό δίπλωμα ιστορίας (Paris I-Panthéon Sorbonne). Διδακτορικό δίπλωμα ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διδακτορικό δίπλωμα κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)Επιλεγμένα Δημοσιεύματα