Φεβρωνία Νούσια

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 1496/23-12-2013
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 10-12 και κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610969395
Email: fnousia@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βυζαντινή εκπαίδευση, λογοτεχνία, αγιολογία, η πρόσληψη και η διάδοση των Ελληνικών κειμένων στη Δύση, κριτική έκδοση κειμένων, Ελληνική Παλαιογραφία

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα

2016-08-02T15:47:32+00:00