Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Ειδίκευση:
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 267/03-11-2004, 885/9-4-2014
Γραφείο: ΚΤΗΡΙΟ Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Υπό συνθήκες covid-19 κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης με φοιτητές /φοιτήτριες
Τηλέφωνο: 2610969769
Email: ptmt@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αρχαία ελληνική λογοτεχνία
  • Λαϊκή κουλτούρα
  • Λαϊκά κειμενικά είδη στην αρχαιότητα
  • Προφορικότητα

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1991 - Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1991 - Master of Arts in Classical Studies King's College London

Διδακτορική Διατριβή
2001 - Verbal Modes of Popular Culture in Ancient Greek Literature King's College London