Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Γλωσσολογία
Γνωστ. Αντικείμενο: Γενετική Σύνταξη - Σημασιολογία
ΦΕΚ: 621/21-6-2012
Γραφείο: Κτήριο Κ17
Ώρες Συνεργασίας: Μετά από συνεννόηση (λόγω Covid19)
Τηλέφωνο: 2610969771
Email: aroussou@upatras.gr

Μαθήματα

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Α.  Γενικά Θεωρητική Γλωσσολογία: α) συντακτικές διεργασίες και η σχέση της σύνταξης με την σημασιολογία,  τη μορφολογία και ατο λεξικό, στο πλαίσιο του προτύπου των Αρχών και Παραμέτρων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στο Μινιμαλιστικό Πρόγραμμα (Chomsky 1995 κι εξής). β) Ο προσδιορισμός των συντακτικών κατηγοριών και ο ρόλος τους στην παραμετροποίηση. Β. Ειδικά θέματα α) Συμπληρωματικοί δείκτες και ο ρόλος τους στην προτασιακή δομή¨ οι ιδιότητές τους και η κατανομή τους (επιλογή από κάποιο κατηγόρημα). β) Η συντακτική θέση του υποκειμένου: κενά υποκείμενα σε δομές ελέγχου, ανύψωσης και με ανεξάρτητη αντωνυμική αναφορά. Η μετακίνηση του υποκειμένου έξω από τη δευτερεύουσα σε μη οργανική θέση. Η Αρχή της Διευρυμένης Προβολής και η βασική σχέση υποκειμένου – κατηγορήματος. Τα παραπάνω θέματα εξετάζονται στο πλαίσιο της θεωρητικής σύνταξης, της διαχρονικής-συγκριτικής σύνταξης, καθώς και στο πλαίσιο της γλωσσικής εκμάθησης/κατάκτησης.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1988 - Πτυχίο Φιλολογίας (ειδίκευση Γλωσσολογίας) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1990 - MA in Linguistics UCL, University of London

Διδακτορική Διατριβή
1994 - The syntax of complementisers UCL, University of London