Βαθμίδα: Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογία
Γνωστ. Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία
ΦΕΚ: 1335/31-8-2020 Γ'
Γραφείο: Κτίριο Κ 7 (Δυτική Πτέρυγα)
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 10:30 - 11:30 και καθημερινά 9.00 - 15.00 κατόπιν συνεννόησης (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη)
Τηλέφωνο: 2610997801
Email: gjxydo@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λεξικολογία: ανάλυση του λεξικού, δομή και σημασία της λέξης, δομή και οργάνωση ειδικών λεξιλογίων, επιστημονική ορολογία, μετάφραση ορολογίας.
  • Λεξική σημασιολογία: εννοιακές σχέσεις.
  • Λεξικογραφία: δημιουργία ειδικών λεξικών (εντύπων και ηλεκτρονικών).
  • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία: γλωσσική διδασκαλία, γλωσσική επίγνωση, έρευνα και διδακτική της γλωσσολογικής επιστήμης, και σύνδεσή της με τη σχολική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
  • Σχέση σύνταξης και σημασιολογίας: ρηματικός χρόνος, άποψη και επιρρηματικά.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1988 - Πτυχίο Ελληνικής και Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1990 - MA in Linguistics, School of Oriental & African Studies (SOAS), University of London

Διδακτορική Διατριβή
1996 - Tense, aspect and adverbials in Modern Greek (Ph.D.) University College London (UCL), University of London

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα