Διατίθεται μία (1) θέση για υποψήφιο διδάκτορα (ΥΔ) στο γνωστικό αντικείμενο της Ψηφιακής Κλασικής Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνικά) σε υπό έναρξη ερευνητικό έργο ΕΛΙΔΕΚ.
Το έργο θα έχει διάρκεια (για τον ΥΔ) 2,5 έτη και θα εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα.
Ο υποψήφιος/η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αρχαία ελληνική φιλολογία, ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, και να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τεκμηριωμένη μέσω γραπτών εργασιών και προφορικής συνέντευξης) και πιστοποιήμενη γνώση Η/Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά) στην διεύθυνση andreas.antonopoulos@upatras.gr
Ο επιστημονικός υπεύθυνος
Ανδρέας Αντωνόπουλος