Το μάθημα θα εξεταστεί για τους επί πτυχίω φοιτητές που το έχουν δηλώσει τη Παρασκευή 26/1/2018 στην αίθουσα ΑΔ και ώρες 12.00-15.00.