Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL Y107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Σύρκου Αγγελική Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL E302 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία Σύρκου Αγγελική Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Η ποίηση του Μεσοπολέμου Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ρητορική θεωρία: Αριστοτέλης-Κικέρωνας-Κοϊντιλιανός Καζαντζίδης Γιώργος Κλασικών Σπουδών
LIT1961 Η Τέχνη της Ρητορικής Αθηνά Παπαχρυσοστόμου Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Ιστορία Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Άλλο
Βυζαντινή Ιστορία Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Φιλοσοφία 19ου- 20ού αιώνα Ανάθεση στη Φιλοσοφία Άλλο
Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Άλλο
Είδη και μορφές του μουσικού θεάτρου Χριστόπουλος Μενέλαος Άλλο
LIT1881 Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες Αθηνά Παπαχρυσοστόμου Κλασικών Σπουδών