Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ109 Λατινικά Ι Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ108 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία Παπαθεοδώρου Ιωάννης Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Υ104 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Υ102 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι Γεωργιάδου Αριστούλα Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ106 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Αρχάκης Αργύρης Γλωσσολογίας

 

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_1001 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_1000 Ελληνική Γλώσσα Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_Y207 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Γενικής Παιδείας
PHL Y107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Σύρκου Αγγελική Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ209 Λατινικά ΙΙ Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ206 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ Ξυδόπουλος Γιώργος Ι. Γλωσσολογίας
PHL_Υ203 Εισαγωγή στον Πλάτωνα Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Y201 Αρχαϊκό Έπος: Όμηρος Καρακάντζα Ευφημία Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ303 Ο Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή Ευθαλία Ιερωνυμάκη Νεοελληνικών Σπουδών

 

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_1001 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_1000 Ελληνική Γλώσσα Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_Υ305 Βυζαντινή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
PHL E302 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ301 Ο Σοφοκλής και η Πόλις Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών
PHL_Ε306 Περιγραφική ανάλυση της Νέας Ελληνικής Βλάχος Χρήστος Γλωσσολογίας
PHL_Β504 Βυζαντινά Κείμενα και Πολιτισμός Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Υ302 Λατινικό Έπος: Βιργίλιος Λίπκα Μιχαήλ Κλασικών Σπουδών

 

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α710 Αρχαία Ελληνικά Πεζογραφικά Κείμενα Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Κλασικών Σπουδών
PHL_Ε316 Συγκριτική Φιλολογία: Λογοτεχνία και Τέχνες Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Γενικής Παιδείας
PHL_Υ204 Κρητική Λογοτεχνία Θα ανακοινωθεί Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Υ207 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Γενικής Παιδείας
PHL Y107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Σύρκου Αγγελική Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Δ’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ409 Νεοελληνική Πεζογραφία: 1830-1914 Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Υ407 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Υ408 Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία Καζαντζίδης Γιώργος Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ401 Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Κλασικών Σπουδών

 

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Ε420 Ζητήματα Ποιητικής Κωστίου Κατερίνα Γενικής Παιδείας
PHL_Ε419 Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
PHL_Ε421 Γλωσσολογικές εφαρμογές Ρούσσου Άννα Γλωσσολογίας
PHL_Ε407 Μύθος Λογοτεχνία και Μουσικό Θέατρο Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Ε406 Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ305 Βυζαντινή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
PHL E302 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας