Μαθήματα Ε’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

45B602 Βυζαντινή ποίηση Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830 Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών
LIT1751 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 19oς -20ός αι. Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα ΣΤ’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
Παλαμάς-Σικελιανός Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βυζαντινή Γραμματεία 12ου Αι. Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Βυζαντινών Σπουδών
Ελληνική Παλαιογραφία Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
LIT1758 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
Ερευνητικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Ζ’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Κ. Π. Καβάφης Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Το Κρητικό Θέατρο Ανάθεση στο Θεατρικών Σπουδών Άλλο
Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
Πρωτοπορίες στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη του 20ού Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών
Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογική Θεωρία Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
Κοινωνική Ψυχολογία: το άτομο ως μέλος ομάδας Π.Ε. Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
Γλώσσα, πολιτισμός/ κουλτούρα και πολυπολιτισμικότητα Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
Ανθρώπινα δικαιώματα Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Άλλο
Εκπαίδευση και Ετερότητα: Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
Σχολική Ψυχολογία Ι Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο

Μαθήματα Η’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γραμματεία ύστερης βυζαντινής περιόδου Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
Γ. Σεφέρης Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γραμματεία μέσης βυζαντινής περιόδου (8ος-10ος αι) Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών