Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται σε επτά αυτόνομα ισόγεια κτήρια, στη βορειοδυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

building_grammateia

Γραμματεία (Κ17)

Η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο Κ17. Στο ίδιο κτήριο βρίσκονται η Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος καθώς και η Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΜΣ.

building_pam14

Αμφιθέατρο “ΠΑΜ 14” (Κ10.17)

Το Αμφιθέατρο ΠΑΜ 14 έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ10.17.

Ωράριο λειτουργίας Αμφιθέατρου ΠΑΜ14

building_ad

Αμφιθέατρο “Α/Δ” (Κ3)

Το Αμφιθέατρο “Α/Δ” έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ3.

Ωράριο λειτουργίας Αμφιθεάτρου Α/Δ

Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης (Κ10)

Το Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας & Μελέτης περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ψηφιακό εξοπλισμό (30 υπολογιστές, εκτυπωτές, σκάνερς, δυνατότητα βιντεοπροβολών και τηλεδιασκέψεων) βιβλία αναφοράς και αντίτυπα των βιβλίων που αφορούν τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, για ατομική ή ομαδική μελέτη, καθώς και για έρευνα, βιβλιογραφική ενημέρωση και άλλη πληροφόρηση.

Ωράριο λειτουργίας Κέντρου

building_ktirio33

Γραφεία Καθηγητών (Κ7)

Στη δυτική πτέρυγα του κτηρίου, στεγάζονται τα γραφεία των καθηγητών Γλωσσολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας και, στην ανατολική πλευρά, τα γραφεία των καθηγητών Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται η αίθουσα διδασκαλίας Aula καθώς και η αίθουσα σεμιναρίων Conventiculum.

Ωράριο λειτουργίας αίθουσας AULA

building_ktiriok17

Αμφιθέατρο “Κ9” (Κ19)

Το Αμφιθέατρο “Κ9” έχει δυναμικότητα 100 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ19.

Ωράριο λειτουργίας αμφιθεάτρου Κ9

building_ktirio33

Αμφιθέατρο “Όλγα Βαρτζιώτη” (Κ7)

Το Αμφιθέατρο “Όλγα Βαρτζιώτη” έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ7.

Ωράριο λειτουργίας Αμφιθεάτρου «Όλγα Βαρτζιώτη»

building_ktiriok17

Γραφεία Καθηγητών  (Κ19)

Στο κτήριο στεγάζονται γραφεία Καθηγητών και Ερευνητών του Τμήματος