Kτήρια

//Kτήρια
Kτήρια 2016-11-20T20:45:30+00:00

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται σε επτά αυτόνομα ισόγεια κτήρια, στη βορειοδυτική πλευρά της πανεπιστημιούπολης, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

building_grammateia

Γραμματεία (Κ17)

Η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο Κ17. Στο ίδιο κτήριο βρίσκονται το γραφείο του/της Προέδρου του Τμήματος και η Αίθουσα Συνεδριάσεων.

building_pam14

Αμφιθέατρο “ΠΑΜ 14” (Κ10.17)

Το Αμφιθέατρο ΠΑΜ 14 έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ10.17.

building_lab

Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών (Κ28)

Τα γραφεία της ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών στεγάζονται στο κτήριο Κ28.

building_ad

Αμφιθέατρο “Α/Δ” (Κ3)

Το Αμφιθέατρο “Α/Δ” έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ3.

Μονάδα Μελέτης & Πληροφόρηση (Κ10)

Περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ψηφιακό εξοπλισμό (30 υπολογιστές, εκτυπωτές, σκάνερς, δυνατότητα βιντεοπροβολών) βιβλία αναφοράς και αντίτυπα των βιβλίων που αφορούν τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, για ατομική ή ομαδική μελέτη, καθώς και για έρευνα, βιβλιογραφική ενημέρωση και άλλη πληροφόρηση.

building_ktirio33

Γραφεία Καθηγητών (Κ7)

Στη δυτική πλευρά του κτηρίου, στεγάζονται τα γραφεία των καθηγητών Γλωσσολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας και, στην ανατολική πλευρά, τα γραφεία των καθηγητών Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

building_ktiriok17

Αμφιθέατρο “Κ9” (Κ19)

Το Αμφιθέατρο “Κ9” έχει δυναμικότητα 100 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ19.

building_ktirio33

Αμφιθέατρο “Όλγα Βαρτζιώτη” (Κ7)

Το Αμφιθέατρο “Όλγα Βαρτζιώτη” έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτήριο Κ7.

building_ktiriok17

Ειδίκευση Γλωσσολογίας (Κ19)

Τα γραφεία της ειδίκευσης Γλωσσολογίας στεγάζονται στη βόρεια πλευρά του κτηρίου Κ19.

building_ktiriok17

Ειδίκευση ΒΝΕΣ (Κ19)

Τα γραφεία της ειδίκευσης Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών στεγάζονται στη νότια πλευρά του κτηρίου Κ19.