Το πρόγραμμα σπουδών της Ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων τα οποία εξοικειώνουν τους/τις φοιτητές/ριες με τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία ερμηνείας της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματειακής παράδοσης.

Η Κλασική Φιλολογία είναι από τη φύση της διεπιστημονικό αντικείμενο. Μελετά τα σωζόμενα έργα της ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας με τη βοήθεια προσεγγίσεων από την ιστορία και τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία, τις πολιτικές επιστήμες, τις πολιτισμικές σπουδές και τις σπουδές φύλου. Η συστηματική μελέτη των κειμένων και της παράδοσής τους εξασφαλίζεται επίσης με τη συνδρομή ειδικότερων αρχαιογνωστικών επιστημών όπως η παπυρολογία, η επιγραφική και η παλαιογραφία. Τέλος, ο νέος και γοργά αναπτυσσόμενος κλάδος των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών προσφέρει νέα διαδραστικά εργαλεία κατανόησης και διερεύνησης των κειμένων και του πολιτισμού της κλασικής αρχαιότητας.

Οι Κλασικές Σπουδές εκπροσωπούνται από μια ιδιαίτερα δραστήρια ακαδημαϊκή κοινότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς έχουν σταθερή θέση στα προγράμματα σπουδών πολλών Πανεπιστημίων του κόσμου. Η Κλασική Ειδίκευση φέρνει τους/τις φοιτητές/ριες σε επαφή με τις νέες διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της Κλασικής Φιλολογίας με ειδικά συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνει σε τακτική βάση, με ερευνητικά προγράμματα καθώς και με ειδικά εργαστήρια, όπως το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα  (για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ).

Οι φοιτητές/ριες της Κλασικής Ειδίκευσης λαμβάνουν σταθερά μέρος σε διεθνή προγράμματα ακαδημαϊκών ανταλλαγών (Erasmus+, όπως και πρακτικής άσκησης Erasmus+ Placement). Επίσης, σημαντικό ποσοστό αποφοίτων επιλέγει να εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Φιλολογία τόσο στο ίδιο το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και σε άλλα υψηλής στάθμης Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ της Κλασικής Ειδίκευσης επιβλέπουν πάνω από 15 διδακτορικές διατριβές σε αντικείμενα αιχμής, σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων.

Οι απόφοιτοι/ες της Κλασικής Ειδίκευσης στελεχώνουν εδώ και χρόνια τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, με υψηλής ποιότητας έργο. Απασχολούνται επίσης με επιτυχία στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των εκδόσεων, της παιδαγωγικής συμβουλευτικής και των δημοσίων σχέσεων.

http://philology.upatras.gr/specialties/classic/

Ερευνητικά Προγράμματα

1) Κ. Καραθεοδωρή 2020, Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Οκτ. 2020– Οκτ. 2023)

Η αυτενέργεια μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις αρχαιοελληνικών δραμάτων. Σταθμοί από την αρχαία ελληνική τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονική Υπεύθυνη: Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Υποψήφιος διδάκτορας:

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η μελέτη της έννοιας της ανθρώπινης αυτενέργειας, υπό το πρίσμα μιας συγκριτολογικής και δι-ειδολογικής προσέγγισης τριών λογοτεχνικών περιόδων. Σε πρώτο στάδιο, θα ανιχνευθεί η έννοια της ελευθερίας βούλησης μέσα από παραδείγματα αρχαιοελληνικών τραγωδιών και θα επιχειρηθεί η συγχρονική ανάλυσή τους. Δευτερευόντως, θα καταγραφεί η αναπροσαρμογή των παραδειγμάτων αυτών στη διαχρονία τους μέσα από μελέτη αντιπροσωπευτικών έργων του γαλλικού μεσοπολεμικού και μεταπολεμικού θεάτρου. Τρίτος και τελευταίος άξονας της στοχοθεσίας είναι η εστίαση στη νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση, περίοδο κατά την οποία επανεμφανίζεται και αξιοποιείται πλήθος μυθικών διακειμένων.

2) ΕΛΙΔΕΚ, Πρόγραμμα Μεταδιδακτόρων – Β’ Πρόσκληση (2020 – 2023)

Greek Fragmentary Tragedians Online, Part I (FragTrag.1)

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ανδρέας Αντωνόπουλος

Συμβουλευτική Επιτροπή: Αγγελική Σύρκου (Τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών), Ιωάννης Χατζηλυγερούδης (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών), James Diggle (Cambridge), Eric Csapo (Warwick), Αντώνης Πετρίδης (ΑΠΚΥ), George W.M. Harrison (Carleton-Ottawa), & Ralf Krumeich (Bonn).

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την δημιουργία (αγγλόφωνης) Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων, για τον βίο και τα έργα (τραγωδίες και σατυρικά δράματα) των ελασσόνων τραγικών ποιητών, που ανήκουν στον 6ο και τον 5ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται, αντιστοίχως, για τους πρωτοπόρους ποιητές του αρχαίου ελληνικού δράματος, καθώς και για τους ανταγωνιστές του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη (των μόνων τριών τραγικών από τους οποίους μας έχουν σωθεί ολοκληρωμένα έργα).

Ιστοσελίδα: https://fragtrag.upatras.gr 

3) Κ. Καραθεοδωρή 2017, Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Δεκ. 2018Δεκ. 2021)

Κωδικοποίηση και μετασχηματισμοί της επιστημονικής γνώσης σε ελληνικά και λατινικά εγκυκλοπαιδικά συγγράμματα της αυτοκρατορικής εποχής (1ος -3ος μ.Χ. αι.): επιστημονικός λόγος, αναγνωστικές κοινότητες και αυτοκρατορία

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονική Υπεύθυνη: Οικονομοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Υποψήφιος διδάκτορας: Δημήτριος Παπαδόπουλος. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Η ζωολογία του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και του Κλαύδιου Αιλιανού: Η μετάδοση και η οργάνωση ζωολογικής γνώσης στην ‘Historia Naturalis’ και στο ‘Περὶ Ζῴων Ἰδιότητος’ (υπό εκπόνηση).

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η καινοτόμος αποτίμηση των ελληνικών και λατινικών εγκυκλοπαιδικών έργων που γράφτηκαν κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (1ος- 3ος αι. μ.Χ.) ως κομβικής σημασίας φορέων και μεταδοτών της επιστημονικής γνώσης και παράδοσης του αρχαίου κόσμου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ‘χαρτογράφησης’ του εύρους των πηγών επιστημονικής γνώσης που ήταν διαθέσιμες σε Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς εγκυκλοπαιδικών έργων της αυτοκρατορίας. Θα αναλύσει επίσης για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο και από συγκριτική σκοπιά τις τεχνικές ανθολόγησης, παράθεσης, οργάνωσης και παρουσίασης επιστημονικής γνώσης σε ελληνορωμαϊκά εγκυκλοπαιδικά έργα.

4) K. Καραθεοδωρή, Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μεταδιδακτορικής Ἐρευνας (Σεπτ. 2014 – Αύγ. 2016)

Sophocles’ Ichneutai, Edited with Introduction & full-scale Commentary

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (ΜΕ): Δρ. Ανδρέας Αντωνόπουλος

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ο μεταδιδακτορικός ερευνητής πραγματοποίησε έκδοση του κειμένου για το δεύτερο μισό του σατυρικού δράματος Ἰχνευταί του Σοφοκλή (στίχοι 221–458) και αναλυτικό σχολιασμό των στίχων 221–280 του έργου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, διοργάνωσε 3ήμερο διεθνές συνέδριο για το σατυρικό δράμα (Greek Satyr Play: Reconstructing a dramatic genre from its remnants, Department of Philology, University of Patras, 1-3 July 2016).

5) Κ. Καραθεοδωρή, C.172 (2007-2010)

Ο «Ερωτικός Λόγος» του Πλουτάρχου και o ρόλος της ερωτικής παράδοσης των φιλοσοφικο-ρητορικών λόγων στη διαμόρφωση νέων ερωτικών προτύπων κατά την αυτοκρατορική εποχή (1ο-2ο μ.Χ.)

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονική Υπεύθυνη: Γεωργιάδου Αριστούλα, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

Το πρόγραμμα εξέτασε τον ρόλο  του Ερωτικού του Πλουτάρχου στη δημιουργία ‘νέων’, κατά Michel Foucault, ερωτικών προτύπων κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Η πραγματεία του Πλουτάρχου μελετήθηκε στο πλαίσιο της φιλοσοφικής-ρητορικής παράδοσης των λόγων της αυτοκρατορικής περιόδου (π.χ. τους  λόγους περί γάμου του Μουσώνιου Ρούφου, τις  Διαλέξεις του Μάξιμου Τύριου, τους  Έρωτες του [Λουκιανού], τον  Ερωτικό λόγο του Cornelius Fronto, κ.λπ.), αλλά και σε σχέση με τις Προγυμναστικές ασκήσεις της περιόδου (Λιβάνιος, Νικόλαος, Θέων), τα ερωτικά επιγράμματα και το μυθιστόρημα (κυρίως το Κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα του Αχιλλέα Τάτιου).

 Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

 OHIO & PATRAS |GREEK (2014-σήμερα)

 Φορέας: Τμήμα Φιλολογίας και Ohio University, USA

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής

Ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία του Τμήματος Φιλολογίας με το Ohio University των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: A) Κύκλο τηλεδιασκέψεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με συμμετοχή μελών ΔΕΠ και φοιτητών/ριών και των δύο Τμημάτων πάνω σε ερευνητικά ζητήματα της Κλασικής Φιλολογίας και της πρόσληψής της, Β) Θερινό σχολείο διάρκειας 5 εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φιλολογίας με παράλληλη διδασκαλία Αρχαίων και Νέων Ελληνικών από καθηγητές/ριες και των δύο τμημάτων (Πατρών και Ohio), σε συνδυασμό με εβδομαδιαίες εκδρομές σε τοπικά και περιφερειακά μνημεία του αρχαίου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Το θερινό σχολείο προσφέρει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στους/στις ξένους/ες φοιτητές/ριες να έχουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους και εκτός αυτών υποστήριξη ως προς τη γλωσσική εκμάθηση από φοιτητές/ριες του τμήματος Φιλολογίας (προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές).

Ιστοσελίδα: http://ohioupgreek.upatras.gr

 

  • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

  • Λατινική Φιλολογία

  • Αρχαία Φιλοσοφία

  • Αρχαία Ελληνική Ιστορία

  • Ρωμαϊκή Ιστορία

  • Παπυρολογία

  • Επιγραφική

Μέλη ΔΕΠ Κλασικών Σπουδών

Λίπκα Μιχαήλ Καθηγητής lipka@upatras.gr 2610969762
Χριστόπουλος Μενέλαος Καθηγητής menchris@upatras.gr 2610996237
Ράγκος Σπύρος Καθηγητής rangos@upatras.gr 2610969770
Γεωργιάδου Αριστούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ageorgia@upatras.gr 2610969753
Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια athinapap@upatras.gr 2610969768
Καρακάντζα Ευφημία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια karakantza@upatras.gr, effykar@gmail.com 2610969756
Σύρκου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια syrkou@upatras.gr 2610969772
Καζαντζίδης Γιώργος Επίκουρος Καθηγητής gkazantzidis@upatras.gr 2610969755
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής ncharalabopoulos@upatras.gr 2610969773
Οικονομοπούλου Κατερίνα Επίκουρη Καθηγήτρια oikonomk@upatras.gr 2610969765

Διδακτορική Έρευνα

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Ευσταθία Μαρία ΑθανασοπούλουSatyr Drama: Politics and cognition of an unreceived genreΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαGregory Nagy, Professor, Harvard University
Σπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Κοσμάς ΚούληςΜελέτη και ανάλυση των βιογραφικών πληροφοριών που παρατίθενται στους Βίους του Ομήρου και η σχέση τους με θέματα και πρόσωπα των ομηρικών επώνΜενέλαος Χριστόπουλος, ΚαθηγητήςΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αγγελική Σύρκου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μαρία ΜπάσταΙατρική και Παραδοξογραφία στο De Rerum Natura του ΛουκρήτιουΓεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Κθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Παρασκευή ΤυροπάνηΕικαστικές τέχνες και συναισθήματα στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική
λογοτεχνία: το θαύμα, η ηδονή και ο φόβος ως αισθητικές κατηγορίες
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Καθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Ντέλιος Η δυσθυμία και η αθυμία στην αρχαία λογοτεχνική, φιλοσοφική και ιατρική παράδοση από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως το 2ο αιώνα μ.Χ Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΣπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Χρήστος ΤσάμηςΜελαγχολία:χρόνος, τόπος και ήθος/χαρακτήρας στην ιπποκρατική ιατρική και τον ΑριστοτέληΓεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΣπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αλέξανδρος ΒελαώραςThe Arrival of the Xenos in Euripidean TragedyΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΒάϊος Λιάπης, Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Gonda van Steen, Koraes Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature. King's College London
Μαρία ΚοτοπούληΟι απόψεις του Αριστοτέλη για τα μαθηματικά:Αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνεία των βιβλίων Μ και Ν του έργου Μετά τα ΦυσικάΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο
Στασινός Σταυριανέας, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών
Αικατερίνη ΝτότσικαΗ Στοιχείωσις Θεολογική του Πρόκλου μέσα στα φιλοσοφικά συμφραζόμενα του 5ου μεταχριστιανικού αιώνα: Αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνείαΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο
Στασινός Σταυριανέας, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών
Peter SalibaΨευδο-Απολλιναρίου Ψαλμών Μετάφρασις και Θεοσοφία της Τυβίγγης: Συγκριτική θεώρηση με Φιλοσοφικό υπόμνημα σε επιλεγμένους ψαλμούς της Μεταφράσεως.Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΧρήστος Σιμελίδης, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ
Μανόλης Πατεδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δημήτριος ΠαπαδόπουλοςΗ ζωολογία του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και του Κλαύδιου Αιλιανού: Η μετάδοση και η οργάνωση ζωολογικής γνώσης στην Historia Naturalis και στο περί ζώων ιδιότητοςΑικατερίνη
Οικονομοπούλου,
Επικ. Καθηγήτρια

Σπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ. Καθηγητής
Μαριάννα ΚαραγιώργουUpgrading Pleasure: The Aristotelian Revision of the Platonic ModelΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο
Sean Kelsey, Associate Professor, University of Notre Dame
Γεώργιος - Δημήτριος ΧαριτάτοςΗ αυτενέργεια μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις αρχαιοελληνικών δραμάτων. Σταθμοί από την αρχαία ελληνική τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη νεοελληνική ποίησηΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Ξενής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημήτριος ΚαραθανάσηςΗ ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον Πλάτωνα κατά την περίοδο του μεσοπολέμουΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΓιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής
Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος-Μάριος ΖαφειρόπουλοςΗ φιλοσοφία της επιμέλειας του εαυτού κατά τον πρώτο και δεύτερο
αιώνα μ.Χ. και η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (C.B.T.):
ανθρώπινος ψυχισμός, μαθητεία, θεραπεία
Σπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΦίλιππος Γουρζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επίκ. Καθηγητής
Σταυρούλα - Δανάη ΛαδάΈμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας στα εργα του Αριστοφάνη (Gender
Identities and Power Relations in Aristophanes' Plays)
Ευφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Αικατερίνη ΓιαννοπούλουΟι σκηνοθετικές οδηγίες στους πλατωνικούς διαλόγουςΝικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΙωάννης Κωνσταντάκος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
Γεώργιος Πεφάνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Παναγιώτα ΤακτικούΚριτική και σχολιασμένη έκδοση των αποσπασματικά σωζόμενων τραγωδιών Πειρίθους,
Ραδάμανθυς, Τέννης και του σατυρικού δράματος Σίσυφος του Κριτία.
Μενέλαος Χριστόπουλος, ΚαθηγητήςΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αγγελική Σύρκου, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Νικολίτσα ΓλαράκηΟ φόβος και η λύπη στις Τουσκουλανές Διατριβές του Κικέρωνα: Μία γλωσσική, φιλοσοφική και λογοτεχνική προσέγγισηΓεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Καθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Παναγιώτης ΣταματόπουλοςΆρρενες πάσχοντες ήρωες στον Σοφοκλή. Ιδεολογία και ΠολιτικήΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΑικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επίκ. Καθηγητής