Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας διαιρείται στο Γενικό Κύκλο, που αφορά τα δύο πρώτα έτη σπουδών (εξάμηνα Α, Β, Γ και Δ) και στους επιμέρους κύκλους κάθε Ειδίκευσης, που αφορούν τα δυο τελευταία έτη σπουδών (εξάμηνα Ε, ΣΤ, Ζ και Η).

Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14-7-2004 τ. Β΄) σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που προβλέπεται σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των ΑΕΙ (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α΄, ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α΄, ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ. Α΄).

Οδηγός Σπουδών

Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή τον Οδηγό Σπουδών 2020-2021 του Τμήματος Φιλολογίας πατώντας εδώ.