Ανακοινώσεις

308, 2020

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Παπυρολογία».

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, (συν. 342/6.5.2020), την από 1.5.2020 (212/4.5.2020) αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη: [...]

3107, 2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Καλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν αποστείλει την αίτησή τους για την παραλαβή του πτυχίου τους, να την αποστείλουν μέχρι την Κυριακή 2/8/20, διότι αλλιώς θα [...]

2807, 2020

Κατηγορίες  Ανακοινώσεων

Εκδηλώσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ COLLOQUIUM ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Φεβρουάριος 26, 2020 έως Φεβρουάριος 26, 2020

Εργαστήρια