Ανακοινώσεις

2201, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα «Κ.Π.Καβάφης» του Τμήματος Φιλολογίας

Κατόπιν αιτήματός σας, οι εξετάσεις του μαθήματος "Κ.Π.Καβάφης" του Τμήματος Φιλολογίας θα γίνουν για το Τμήμα Η/Υ και Πληροφορική την Τρίτη 28/1, 18.00-21.00, στην αίθουσα [...]

2201, 2020

Εργαστηριακή Φωνητική

το μάθημα της Εργαστηριακής Φωνητικής, θα εξεταστεί την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στις 10:00 στο χώρο του Κέντρου Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης του Τμήματος Φιλολογίας

2001, 2020

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία».

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, (συν.338/13.11.2019), την από 30.10.2019 (818/31.10.2019) αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη: 1) [...]

1601, 2020

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας (2019-2020)

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η συμπληρωματική προκήρυξη 6 (έξι) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση [...]

Κατηγορίες  Ανακοινώσεων

Εκδηλώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Δεκέμβριος 4, 2019 έως Δεκέμβριος 4, 2019

Εργαστήρια