Ανακοινώσεις

2807, 2017

Μορφοφωνολογία Νεοελληνικών Διαλέκτων

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/9 15.00-18.00 στην αίθουσα ΑΔ

2007, 2017

Εργαστηριακή Φωνητική

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30/8 και ώρες 10.00-12.00 στο Εργαστήριο Η/Υ

2007, 2017

Επιτηρήσεις Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος που ενδιαφέρονται να παράσχουν επικουρικό έργο στη διάρκεια των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2017, να προσέλθουν [...]

1907, 2017

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών [...]

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Medea Project
Μάρτιος 16, 2017 έως Μάρτιος 16, 2017

Εργαστήρια