Ανακοινώσεις

110, 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ Τ@Σ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ – ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ – ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ – ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤ@ΕΣ

Αγαπητ@ Φοιτητ@ς Δεδομένων των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και σε συνέχεια των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και της Συγκλήτου, σας ενημερώνω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία [...]

Κατηγορίες  Ανακοινώσεων

Εργαστήρια