Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
Ανδρικοπούλου, Αγγελική Βιβλιοθηκονόμος biblioph@upatras.gr 2610-997802