H Γλωσσολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ερευνά το φαινόμενο της ανθρώπινης γλώσσας και επικοινωνίας σε όλες του τις διαστάσεις. Έχει ένα ευρύτατο φάσμα κλάδων που μελετούν την γλώσσα είτε ως δομή / σύστημα, είτε ως κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα είτε ως δίαυλο για την έρευνα στις ίδιες τις γνωσιακές αρχές του νου. Στην επιστήμη της Γλωσσολογίας ανήκει λ.χ. τόσο η μελέτη των αρχαίων γλωσσών και η εξέλιξή τους μέχρι σήμερα, όσο και η έρευνα στα σύγχρονα γλωσσικά δεδομένα για να αναδειχθούν συστηματικότητες στη χρήση της γλώσσας από τους ομιλητές/ριες αλλά και για αναπτυχθούν ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως η αναγνώριση φωνής, η αυτόματη μετάφραση και πολλές άλλες.

Τα μέλη ΔΕΠ της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των γνωστικών αντικειμένων της Γλωσσολογίας, τόσο με την διδακτική τους όσο και με την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται ποικίλες πλευρές του φαινομένου της γλώσσας που εμπίπτουν σε μία σειρά από αντικείμενα, όπως:

 • Μορφολογία (Παραγωγή, Σύνθεση, Κλίση, Συγκριτική, Διαχρονική)
 • Φωνητική (Αρθρωτική, Εργαστηριακή)
 • Φωνολογία (Τεμαχιακή, Προσωδιακή)
 • Σύνταξη (Θεωρητική, Συγκριτική, Διαχρονική)
 • Σημασιολογία (Τυπική, Προτασιακή, Λεξική)
 • Πραγματολογία και Ανάλυση Λόγου (Νόημα και υπονόημα, Γλωσσικές πράξεις, Συνομιλιακή οργάνωση, Είδη λόγου)
 • Κοινωνιογλωσσολογία (Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας, Κοινωνιογλωσσική ανισότητα, Γλώσσες σε επαφή, Γλώσσα και ταυτότητα)
 • Ιστορική Γλωσσολογία (Γλωσσική Αλλαγή, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας)
 • Λεξικολογία (Ανάλυση λέξης, Σύσταση λεξικού αποθέματος, Ειδικά Λεξιλόγια, Περιθωριακή γλώσσα)
 • Λεξικογραφία (Δημιουργία γενικών και ειδικών λεξικών, Ανάπτυξη λεξικογραφικών βάσεων)
 • Διαλεκτολογία (Μορφο-φωνολογία νέων ελληνικών διαλέκτων, έρευνα πεδίου, κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις διαλεκτικού λόγου)
 • Ψυχογλωσσολογία (Επεξεργασία της γλώσσας, Λεξική πρόσβαση και Οργάνωση του νοητικού λεξικού)
 • Νευρογλωσσολογία (Σχέση γλώσσας και εγκεφάλου, Γλωσσικές διαταραχές)
 • Γλωσσική Κατάκτηση (Μηχανισμοί και Θεωρίες κατάκτησης πρώτης γλώσσας)

Μέλη ΔΕΠ Γλωσσολογίας

Αρχάκης Αργύρης Καθηγητής archakis@upatras.gr 2610969752
Ρούσσου Άννα Καθηγήτρια aroussou@upatras.gr 2610969771
Ξυδόπουλος Γιώργος Ι. Καθηγητής gjxydo@upatras.gr 2610997801
Παπαζαχαρίου Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής papaz@upatras.gr 2610969766
Βλάχος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής cvlachos@upatras.gr 2610997811
Μαρκόπουλος Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής theomark@upatras.gr 2610969763

Ερευνητικά Προγράμματα

Η έρευνα που εκπονείται στα πλαίσια της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας έχει εξίσου ευρεία θεματολογία, όπως φαίνεται από την πολύπλευρη και πλούσια εμπειρία των μελών ΔΕΠ σε έρευνα, ατομική και σε συνεργασία, σε συμμετοχές σε χρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και από την πλειάδα των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας.

Επιπλέον, στην Ειδίκευση λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και είκοσι περίπου χρόνια το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, ενώ στις δραστηριότητες της Ειδίκευσης εντάσσεται και η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων.

ΕΠΕΤ ΙΙ (Noέμβριος 1999 – Μάιος 2001)

Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού σημασιολογικού δικτύου WORDNET.

Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπεύθυνη: Αγγελική Ράλλη (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας)
Συνεργάτες: Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, Αργύρης Αρχάκης
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος καταβλήθηκε προσπάθεια για την υλοποίηση μιας σημασιολογικής βάσης δεδομένων για το ελληνικό λεξιλόγιο, στα πρότυπα του αντίστοιχου διεθνούς ηλεκτρονικού δικτύου Wordnet.

INTERREG II, Μέτρο 5,4 (Ιανουάριος 2000 – Δεκέμβριος 2001)

Καταγραφή και ανάλυση της διαλέκτου GRICO της Κάτω Ιταλίας.

Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση – Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Υπεύθυνη: Αγγελική Ράλλη (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας)
Συνεργάτες: Αργύρης Αρχάκης, Δημήτρης Παπαζαχαρίου.
Kατά τη διάρκεια δεκαοχτώ μηνών, δεκαπενταμελής ερευνητική ομάδα φοιτητών και διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατέγραψε ψηφιακά και κωδικοποίησε την ελληνικής καταγωγής κατω-ιταλιώτικη διάλεκτο Grico, με σκοπό τη διάσωση και την περαιτέρω ανάλυσή της.

ΕΠΕΑΕΚ, Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ (Ιανουάριος 2005 – Δεκέμβριος 2007)

Καταγραφή και Μελέτη του Ιδιώματος της Ανατολικής Λέσβου. Σύγκριση με το Μικρασιατικό Ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων .

Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση – ΥΠΕΠΘ
Υπεύθυνη: Αγγελική Ράλλη (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας)

Πρόγραμμα ΕΠΤΑ (Ιούνιος 2002 – Ιούνιος 2004).

Φορέας: Υπουργείο Αιγαίου.
Υπεύθυνη: Αγγελική Ράλλη (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας)
Το μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων τελεί υπό εξαφάνιση, αφού οι μικρασιάτες πρόσφυγες και οι απόγονοί τους έχουν σχεδόν αφομοιωθεί με το γηγενή πληθυσμό. Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια αφορά την ψηφιακή καταγραφή, μελέτη και διάσωση του ιδιώματος. Η έρευνα διεξήχθη σε χωριά της Λέσβου των οποίων ο πληθυσμός κατάγεται από τις Κυδωνίες και τα Μοσχονήσια.

Κ. Καραθεοδωρής, Β 135 (Νοέμβριος 2003 – Νοέμβριος 2006).

Επαφή διαλέκτων και μηχανισμοί γλωσσικής αλλαγής: Διαλεκτολογική μελέτη της Πατρινής

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνος: Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταγραφή και περιγραφή της πατρινής διαλέκτου όπως αυτή μιλιέται σήμερα, στη συνειδητοποίηση των γλωσσικών αλλαγών που έχουν συμβεί τα τελευταία ογδόντα χρόνια, καθώς και στην κατανόηση των μηχανισμών που συνετέλεσαν στην εμφάνιση αυτών των γλωσσικών αλλαγών.

Κ. Καραθεοδωρής, 2425 (Οκτώβριος 2000 – Οκτώβριος 2003).

Συντακτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: η περίπτωση του άρθρου και των κλιτικών

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνος: Άννα Ρούσσου (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας)
Το πρόγραμμα εξετάζει τη χρήση των άρθρων και κλιτικών από μη φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής των οποίων η πρώτη γλώσσα είναι Σλαβική κι έχουν μάθει τα Ελληνικά στην Ελλάδα χωρίς διδασκαλία. Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας του Μινιμαλισμού , χρησιμοποιώντας την έννοια της ‘παραμέτρου’ για την περιγραφή κι ερμηνεία των διαγλωσσικών διαφορών.

Κ. Καραθεοδωρής, D158 (2011-2014)

Οι διεπιδραστικές λειτουργίες των δεικτών οργάνωσης λόγου στις συνομιλιακές αφηγήσεις.

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνος: Καθ. Αργύρης Αρχάκης

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων,

«Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση».

Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ Μελών ΔΕΠ (Α’ πρόσκληση)

Διάρκεια: 11/2019 – 10/2022

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Αργύρης Αρχάκης

Η σύγκρουση σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα: Κριτική ανάλυση μαθητικών κειμένων για την προσφυγική κρίση

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ Υποψ. Διδακτόρων (Β’ πρόσκληση)

Διάρκεια: 11/2019 – 5/2022

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Α. Αρχάκης

Ας πα να πηαίνω’. Πολυγραμματικοποιήσεις στην ιστορία ενός ρήματος κίνησης.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ενίσχυσης της βασικής έρευνας ‘Κ. Καραθεοδωρή 2017’. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

Διάρκεια: 2018-2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Θ. Μαρκόπουλος

Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών: Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ) 

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ & ΕΕ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Διάρκεια: 5/2018 – 11/2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου  Συνεργάτες: Ομ. Καθ. Αγγελική Ράλλη, Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Καθ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος

Γλωσσικοί και εξωγλωσσικοί μηχανισμοί κωδικοποίησης και παγίωσης της αναγνωρισιμότητας και της διακριτότητας των διαλέκτων ως ξεχωριστών γλωσσικών οντοτήτων: Η περίπτωση των Πατρινών

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ Υποψ. Διδακτόρων (Β’ πρόσκληση)

Διάρκεια: 11/2019 – 5/2022

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου

Open-Access annotated database of humorous discourse: Εnhancing critical literacy in Modern Greek for advanced learners and high-school students, University of Kent

Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Ελένη Καπογιάννη

Χρηματοδότηση: E.S.R.C (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διάρκεια προγράμματος: 2017 – 2020

Συνεργάτης: Καθ. Αργύρης Αρχάκης

Intonation and Diachrony: A phonetic investigation of the effects of language contact on intonational patterns, University of Oxford

Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Μαίρη Μπαλτατζάνη

Χρηματοδότηση: E.S.R.C (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διάρκεια προγράμματος: 10/2018 – 9/2022

Συνεργάτης: Αν. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου

Διάσωση λεξιλογίων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων: δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης, με χρήση παραμετροποιημένων σωμάτων κειμένων

Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Κατερίνα Χριστοπούλου

Χρηματοδότηση: ΙΚΥ Μεταδιδακτόρων (Β’ κύκλος)

Διάρκεια: 2020-2022

Συνεργάτης: Καθ. Γ. Ι. Ξυδόπουλος

Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας: Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Χρήστος Βλάχος

Χρηματοδότηση: ΙΚΥ Μεταδιδακτόρων (Β’ κύκλος)

Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)

Διάρκεια προγράμματος: 10/2018 – 9/2021

Συνεργάτης: Καθ. Α. Ρούσσου

Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape

Επιστημονική υπεύθυνη: Αν. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου

Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)

Διάρκεια προγράμματος: 10/2018 – 9/2021

Συνεργάτες: Ομ. Καθ. Αγγελική Ράλλη, Αν. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου

Εργαστήρια

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΔΙ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2000 από την Ομότιμη Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη (η οποία διετέλεσε και Διευθύντρια του ΕΝΔΙ από την ίδρυσή του έως και τον Αύγουστο 2019) και διαθέτει πλούσια εμπειρία στην καταγραφή και μελέτη διαλέκτων. Η μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων αποτελεί ουσιαστικής σημασίας προσπάθεια που στοχεύει στη διάσωση της γλωσσικής ποικιλίας και -μέσω αυτής- στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τον Σεπτέμβριο 2019, το ΕΝΔΙ διευθύνεται από τον Αναπλ. Καθηγητή Διαλεκτολογίας και Φωνητικής Δημήτρη Παπαζαχαρίου και πλαισιώνεται από ερευνητική ομάδα, που αποτελείται από γλωσσολόγους μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων πανεπιστημίων, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες.

Στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Τμήματος Φιλολογίας (Κτήριο 7, δυτική πτέρυγα) και περιλαμβάνει υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εξειδικευμένους βιβλιογραφικούς πόρους και σπάνιο αρχειακό υλικό.

Η έρευνα που εκπονείται στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια για τη μελέτη και καταγραφή των νεοελληνικών διαλέκτων μέσα από τη δημιουργία μίας οργανωμένης βάσης δεδομένων με διαλεκτικό προφορικό υλικό. Η έρευνα που διεξάγεται ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της καταγραφής των γλωσσικών συστημάτων υπό εξαφάνιση και χρησιμοποιεί τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύνδεσμο ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες με στόχο να δραστηριοποιήσει τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες για να αναλάβουν ενεργό δράση στη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής τους ιδιαιτερότητας.

Τα προϊόντα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων αποτελούν σημείο αναφοράς στη σύγχρονη διαλεκτολογική μελέτη και διατίθενται στην επιστημονική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς. Η διαλεκτική βάση δεδομένων, το τρι-διαλεκτικό ηλεκτρονικό λεξικό και ο διαλεκτικός χάρτης προσφέρουν πλούσιο υλικό για τη μελέτη των γλωσσικών ποικιλιών, αλλά και για μελέτες με ιστορικό και εθνογραφικό περιεχόμενο.

Διδακτορική Έρευνα σε εξέλιξη

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Γιακουμέλου ΜαρίαΕπιτονικά χαρακτηριστικά της Κερκυραϊκής διαλέκτουΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΑνθή Ρεβυθιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Σταύρος Σκοπετέας, Καθηγητής, Universität Bielefeld
Καλαμίδα Αντιγόνη Μια λεξικολογική και τυπολογική προσέγγιση των ρημάτων ψυχικού πάθους της Νέας Ελληνικής
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, ΚαθηγητήςΆννα Ρούσσου,  Καθηγήτρια
Αλέξανδρος Τάντος, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ
Κουφού Σοφία Διπλή γλώσσα και κριτική γλωσσική επίγνωση: μια λεξικολογική προσέγγιση κειμένων με σκοπό τον κριτικό γραμματισμόΓιώργος Ι. Ξυδόπουλος, ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια ΤΕΠΕΚΕ
Δούκα Ανθή Τα κειμενικά είδη στο λύκειο: Από την κριτική ανάλυση στην κριτική επίγνωση.Αργύρης Αρχάκης, ΚαθηγητήςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μιο Πατρών
Γκιουλέκα Μαριάννα Affixoids in the Pointic dialectΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαΝικόλαος Παντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Kristel van Goethem, Καθηγήτρια, Faculty of Philosophy, Arts, and Letters, UCLouvain
Βασσάλου ΝικολέταΜιστιώτικα σε επαφή: οι επιπτώσεις της γλωσσικής αλλαγής στο φωνηεντικό σύστημα της γλωσσικής ποικιλίαςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΙωάννα Τοπιντζή, Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Mark Janse, Καθηγητής Ghent University
Γεωργίου ΡένοςA’-dependencies in Greek: a movement approach to resumption Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαWinfried Lechner, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Kleanthes Grohmann, Professor University of Cyprus
Καρδάμας ΤίμωνΓλωσσικοί και εξωγλωσσικοί μηχανισμοί κωδικοποίησης και παγίωσης της αναγνωρισιμότητας και της διακριτικότητας των διαλέκτων ως ξεχωριστών γλωσσικών οντοτήτων: H περίπτωση των ΠατρινώνΔημήτριος Παπαζαχαρίου,  Αναπλ. ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής,
Δήμητρα Μελισσαροπούλου,Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Κατσαντά ΞανθήΦωνολογικές μεταβλητές στη διάλεκτο του Αγρίνιου:δομικές και διαλεκτικές προεκτάσεις.Δημήτριος Παπαζαχαρίου,  Αναπλ. ΚαθηγητήςΣταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πέτρος Κατσαρέας, Lecturer, University of Westminster
Μαγιώνος ΓεώργιοςImperative structures: syntax and its interfaces.Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΒασίλειος Σπυρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Άρτεμις Αλεξιάδου, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin
Σταματίνης ΝικόλαοςΗ γλώσσα της πολιτικής ορθότητας και η γλώσσα για την πολιτική ορθότητα: η περίπτωση του όρου "λαθρομετανάστης"Αργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Γεώργιος Ξυδόπουλος, Καθηγητής
Βασιλική Τσάκωνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Παναγάκη ΝικολέτταΗ σύγκρουση σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα: Κριτική ανάλυση μαθητικών κειμένων για την προσφυγική κρίσηΑργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Βασιλική Τσάκωνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ζαχαροπούλου ΒασιλικήΗ γεωργαφική και κοινωνιογλωσσική ποικιλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)Δημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΚλήμης Άντζακας , Επίκ. Καθηγητή,(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελική Τζάννε, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Hazem Ali HusseinΑ contrastive analysis of the morphology of Greek and ArabicΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαAlwaeli Battool Abbas Naseem, Professor, University of Baghdad
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. Καθηγητής
Kosytskyy MykolaΖητήματα της σύνθεσης λέξεων: η περίπτωση της ελληνικής και της ουκρανικής Αγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαSavenko Andriy, Associate Professor, National University of Kyiv
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Α.Π.Θ
Μπόμπολας Σταύρος Electronic methods of mapping Greek dialectal dataΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαWalter Daelemans, Professor, University of Antwerp,
Δήμητρα Μελισσαροπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Μπαλάση Κωνσταντίνα Αναφορικές προτάσεις: σύγχρονες προσεγγίσεις (Relative clause: current approaches)Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΑλεξοπούλου Δώρα,Principal Research Associate, University of Cambridge
Δασκαλάκη Ευαγγελία, Assistant Professor, University of Alberta
Γεωργίου ΕυάγγελοςΕπιβίωση λατινικών λέξεων στη κοινή νέα ελληνικήΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΓεώργιος Ξυδόπουλος, Καθηγητής
Παναγιώτης Φίλος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τρίγκα ΑγλαϊαΠολυγραμματικοποιήσεις στην Ιστορία ενός ρήματος κίνησης: διαχρονική εξέλιξη του ρήματος πηγαίνω στην ΕλληνικήΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΙωάννα Μανωλέσσου, Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας, Ακαδημία Αθηνών
Νικόλαος Παντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ποπωβίδου ΜιλέναΔιγλωσσία και γλωσσική συρρίκνωση: Η περίπτωση της ΟυρούμΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Σταύρος Σκοπετέας, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν (Γερμανία)
Τόλης ΕυάγγελοςΓλωσσικό ζήτημα και Τύπος τον 20ο αιώναΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής,
Καρβούνης Χρήστος, Υφηγητής, Πανεπιστήμιο του Μάιντς “Johannes Gutenberg” (Γερμανία)
Λυμπέρη ΜαρίαΑντιρατσιστικοί λόγοι και διαχείριση της ‘ανεκτής ετερότητας’: Κατασκευάζοντας νέες πολιτικές επιτήρησης του ΆλλουΑργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Τσάκωνα Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.,
Στάμου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Ρεβίθη ΕυδοκίαΤα γλωσσικά λάθη στα μέσα μαζικής κουλτούραςΓιώργος Ι. Ξυδόπουλος, ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής,
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. Καθηγητής

Διοργάνωση Συνεδρίων

First Mediterranean Morphology Meeting (MMM1). Mυτιλήνη: Σεπτέμβριος 1997

Thermi International Summer School of Linguistics (TISSL). Mυτιλήνη: Ιούλιος 1999

First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 1). Πάτρα: Οκτώβριος 2000

Ιnternational Conference of Graduate Students in Linguistics (CONSOLE). Πάτρα: Δεκέμβριος 2003

Second International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 2). Μυτιλήνη: Οκτώβριος 2004

Third International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 3). Λευκωσία: Ιούνιος 2007

Sixth Mediterranean Morphology Meeting (MMM6). Ιθάκη: Σεπτέμβριος 2007

Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL 1). Πάτρα: Μάρτιος 2008.

Fourth International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 4). Χίος: Σεπτ. 2009.

Second Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL 2). Πάτρα: Μάρτιος 2010

Fifth International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 5). Πάτρα: Ιούνιος 2011

Third Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL 3). Πάτρα: Μάιος 2014

Sixth International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 6). Πάτρα: Σεπτ. 2014

Morphological Variation and Contact. Πάτρα: Ιούνιος 2015

ΘΑΛΗΣ: Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πάτρα: Νοέμβριος 2015

Forth Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL 4). Πάτρα: Μάιος 2016

Seventh International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 7). Ρέθυμνο: Οκτώβριος 2016