ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗE-MAILΜΑΘΗΜΑ
Δρ. Αντωνόπουλος Ανδρέας Κλασικών Σπουδώνaandreas.antonopoulos@ac.eap.gr Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
Παπυρολογία
Ελληνιστική Ποίηση
Δρ. Χρυσόγελος Κωνσταντίνος
ΒΝΕΣ
kostasxrysogelos@yahoo.gr
Βυζαντινή Γραμματεία 12ου αι.
Γραμματεία ύστερης βυζαντινής περιόδου
Ελληνική Παλαιογραφία
Δρ. Καραχάλιου Ράνια
Γλωσσολογίαςramelene@gmail.com
Διαλεκτολογία
Δρ. Βλάχος ΧρήστοςΓλωσσολογίαςcvlachos@upatras.gr Σημασιολογία
Σύνταξη
Τυπολογία Γλωσσών