Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος για το τρέχον έτος, με βάση τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, είναι διαθέσιμο εδώ και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη χρονιά. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο αποτυπώνει όλες τις σημαντικές ημερομηνίες των δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας καθώς και τις προθεσμίες κατάθεσης δικαιολογητικών και αιτήσεων των φοιτητών/ριών και ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων στα προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Κατεβάστε ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου πατώντας εδώ.

Κατεβάστε ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου πατώντας εδώ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου είναι διαθέσιμο εδώ.

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων δημοσιεύονται στις ανακοινώσεις του Προγράμματος Εξετάσεων.