Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
Αντωνόπουλος Ανδρέας Συνεργαζόμενος ερευνητής andreas.antonopoulos@upatras.gr 2610 969778
Μελισσαροπούλου Δήμητρα Συνεργαζόμενη ερευνήτρια dmelissa@upatras.gr 2610996180