Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
Αντωνόπουλος Ανδρέας Μεταδιδακτορικός ερευνητής andreas.antonopoulos@ac.eap.gr 2610996237
Βλάχος Χρήστος Μεταδιδακτορικός ερευνητής cvlachos@upatras.gr 2610997811
Μελισσαροπούλου Δήμητρα Συνεργαζόμενη ερευνήτρια dmelissa@upatras.gr 2610996180