Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
 Ιερωνυμάκη Ευθαλία  ΕΔΙΠ  thaliero@upatras.gr 2610997802
Μεσσήνης Ιωάννης ΕΔΙΠ  imessinis@upatras.gr 2610997802
Παπαχριστόπουλος Νίκος ΕΔΙΠ papachristo@upatras.gr 2610997802
Ποταμίτη  Άννα ΕΔΙΠ  ptmt@upatras.gr 2610969317