Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
Ποταμίτη  Άννα ΕΔΙΠ ptmt@upatras.gr 2610969317
Μεσσήνης Ιωάννης ΕΔΙΠ imessinis@upatras.gr 2610969318
Παπαχριστόπουλος Νίκος ΕΔΙΠ papachristo@upatras.gr 2610969318