Ειδικεύσεις

/Ειδικεύσεις
Ειδικεύσεις 2016-11-09T10:55:39+00:00

Στις ακόλουθες σελίδες παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα των Μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών των τριών Ειδικεύσεων του Τμήματος Φιλολογίας:

Κλασικές Σπουδές

Ερευνητική δραστηριότητα στις Κλασικές Σπουδές (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία).

Βυζ. και Νεοελληνικές Σπουδές

Ερευνητική δραστηριότητα στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές

Γλωσσολογία

Ερευνητική δραστηριότητα στη Γλωσσολογία