Στις ακόλουθες σελίδες παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα των Μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών των τριών Ειδικεύσεων του Τμήματος Φιλολογίας:

Βυζ. και Νεοελληνικές Σπουδές

Ερευνητική δραστηριότητα στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές

Γλωσσολογία

Ερευνητική δραστηριότητα στη Γλωσσολογία

Κλασικές Σπουδές

Ερευνητική δραστηριότητα στις Κλασικές Σπουδές (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία).