Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/ριες ακαδ. έτους 2018-2019 του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από 26 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2018, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών, http://proeggrafes.upatras.gr για τη συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων τους προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης των πιστοποιητικών τους και χορήγησης των κωδικών πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους (https://www.upatras.gr/el/departments) και στον Οδικό Χάρτη των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών (https://www.upatras.gr/el/node/4712) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών

  1. Αίτηση προεγγραφής από το ΥΠΕΠΘ
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες φοιτητές)
  4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )