Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1994 (Π.Δ. 305/94, ΦΕΚ 163/4-10-1994) και δέχτηκε τους/τις πρώτους/ες φοιτητές/ριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998. Το Τμήμα αυτονομήθηκε διοικητικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

Προγράμματα Σπουδών

Σκοπός

Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να υπηρετήσει την έρευνα, καλλιεργώντας τα γνωστικά πεδία που περιλαμβάνει, και να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/ριες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει επίσης στόχο να συγκροτήσει ένα φάσμα διεπιστημονικών σπουδών, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, άλλων σχολών του ίδιου ή άλλων πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές Τμήμα που ενθαρρύνει την επικοινωνία, τις ερευνητικές συνέργειες και την ανταλλαγή φοιτητών/ριών και διδασκόντων/ουσών με σημαντικά πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Κατά την εικοσιπενταετή λειτουργία του το Τμήμα Φιλολογίας έχει στο ενεργητικό του πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία, συνεργασίες με διακεκριμένους/ες επιστήμονες από όλον τον κόσμο, ενώ αρκετοί/ές απόφοιτοί/ές του συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ή συμμετέχουν σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων πανεπιστημίων ή διδάσκουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Παράλληλα, το Τμήμα Φιλολογίας διατηρεί συνεργασία με δεκάδες ξένα πανεπιστήμια και παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο τόσο φοιτητών/ριών όσο και διδασκόντων/ουσών στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates / Erasmus+.

Διάρθρωση

Στο Τμήμα Φιλολογίας υπηρετούν είκοσι τέσσερα (24) μέλη ΔΕΠ: οκτώ (8) Καθηγητές/ριες, επτά (7) Αναπληρωτές/ριες Καθηγητές/ριες, και εννέα (9) Επίκουροι/ες Καθηγητές/ριες.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα είναι στελεχωμένο με τέσσερα (4) μέλη ΕΔΙΠ και ένα (1) μέλος ΕΤΕΠ, τα οποία υποστηρίζουν διδακτικά και εργαστηριακά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.