Η ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) απαρτίζεται από την υποειδίκευση Βυζαντινών Σπουδών (ΒΣ) και την υποειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών (ΝΕΣ)· υπηρετείται συνολικά από 8 (οκτώ) μέλη ΔΕΠ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης ΒΝΕΣ, μέσα από μια σειρά εισαγωγικών και εξειδικευμένων μαθημάτων, προσφέρει στους/στις φοιτητές/ριες επιστημονική κατάρτιση στις εξής γνωστικές περιοχές:

  • Βυζαντινή Φιλολογία (Βυζαντινή Γραμματεία: Ιστορία, Είδη, Εκπρόσωποι· Μετρική, Ελληνική Παλαιογραφία, Απόδοση βυζαντινών κειμένων στα νέα ελληνικά)
  • Βυζαντινή Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη
  • Νεοελληνική Φιλολογία (Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Ποίηση, Πεζογραφία, Κριτική της Λογοτεχνίας, Περιοδικός Τύπος, Κίνηση των ιδεών και λογοτεχνία, Λογοτεχνικές μορφές και είδη, Εκδοτική, Μετρική).
  • Συγκριτική Φιλολογία (Σχέσεις της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα).
  • Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας
  • Ευρωπαϊκή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας καθώς και της Κριτικής και Θεωρίας της Λογοτεχνίας καλλιεργούνται συστηματικότερα και ειδικότερα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου μαθημάτων της υποειδίκευσης ΝΕΣ.

Η υποειδίκευση ΝΕΣ προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε όσους/ες μελετητές/ριες επιλέξουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Μέλη ΔΕΠ Βυζ. & Νεοελληνικής Κατεύθυνσης

Γκότση Γεωργία Καθηγήτρια gotsi@upatras.gr 2610969754
Κωστίου Κατερίνα Καθηγήτρια kostiou@upatras.gr 2610969761
Αθήνη Στέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια athini@upatras.gr 2610969751
Παπαθεοδώρου Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ypapath@upatras.gr 2610969775
Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Επίκουρη Καθηγήτρια annakats@upatras.gr 2610969767
Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Επίκουρη Καθηγήτρια ekiapidou@upatras.gr 2610969774
Νούσια Φεβρωνία Επίκουρη Καθηγήτρια fnousia@upatras.gr 2610969764

Ερευνητικά Προγράμματα

Μέλη ΔΕΠ της Ειδίκευσης ΒΝΕΣ έχουν συμμετάσχει ως Υπεύθυνοι/ες για την υλοποίηση των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων:

Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή, Β 403 (Δεκέμβριος 2004-Νοέμβριος 2007)

Μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης και έκδοση ανεκδότων και ελλιπώς εκδεδομένων βυζαντινών ομιλητικών και αγιολογικών κειμένων από χειρόγραφα και παπύρους.
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνη: Θεοδώρα Αντωνοπούλου (έχει εκλεγεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών)
Μέλη: Υποψήφιοι/ες διδάκτορες βυζαντινής φιλολογίας του Τμήματος
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημοσίευση κριτικών εκδόσεων επιλεγμένων αγιολογικών και ομιλητικών κειμένων καθώς και σχετικών μελετών, στη συγκέντρωση υλικού για τη δημιουργία μιας Κλείδας των βυζαντινών συγγραφέων αγιολογικών και ομιλητικών κειμένων της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου, και στη δημιουργία συνεχώς εμπλουτιζομένης βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει κατάλογο των ανέκδοτων ή ελλιπώς εκδεδομένων αγιολογικών και ομιλητικών κειμένων των πρώτων βυζαντινών.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραμμα «Τηλεφάεσσα» ΒΥΠ, Συλλογή «Κοσμόπολις» (2002-2006). Νεοελληνικά λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά της περιόδου 1834-1931: Έρευνα, ψηφιοποίηση και διάθεση στο διαδίκτυο δεκαεννέα περιοδικών σε πλήρεις σειρές.

Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπεύθυνες: Αθηνά Γεωργαντά, Μαρία Ρώτα
Αντικείμενο του προγράμματος υπήρξε η έρευνα, συμπλήρωση και διάθεση στο διαδίκτυο παλαιών και δυσεύρετων περιοδικών. Η δημιουργία της Ψηφιακής Συλλογής «Κοσμόπολις» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ). Η Συλλογή, που απευθύνεται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχει πρωταρχικούς αποδέκτες τους/τις τεταρτοετείς φοιτητές/ριες του Τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος «Σταθμοί του περιοδικού τύπου». Στην Ομάδα Εργασίας για την πραγματοποίηση του Προγράμματος συμμετείχαν πτυχιούχοι του Τμήματος της Ειδίκευσης ΒΝΕΣ.
Βλ. http://www.lis.upatras.gr/cosmopolis

Η μορφή της Κασσάνδρας στην Αρχαία και στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνη: Κατερίνα Κωστίου
Το Πρόγραμμα έχει στόχο τον εντοπισμό και τη μελέτη της μορφής της Κασσάνδρας στην Αρχαία και στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, από την Ιλιάδα του Ομήρου ως τη σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία. Το πρόγραμμα χρηματοδότησε την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της αποφοίτου του Τμήματός μας κ. Δήμητρας Γιωτοπούλου.

Διδακτορική Έρευνα

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Ελένη ΚόλλιαΤο όνομα ως στοιχείο ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα.Κατερίνα Κωστίου,
Καθηγήτρια
Βαρελάς Λάμπρος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ
Φιλοκύπρου Έλλη, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Μαρία ΜπόλλαΗ εφημερίδα Νεολόγος (1867-1897) και η συμβολή της στην πνευματική κίνηση της Κωνσταντινούπολης. Γεωργία Γκότση, ΚαθηγήτριαΕξερτζόγλου Χαρίλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αθήνη Αναστασία , Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναστασία ΟικονόμουΗ εικόνα του Βυζαντίου στον περιοδικό τύπο (ca αρχές 19ου αιώνα ως το 1922)Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΚιαπίδου Ειρήνη - Σοφία , Επικ. Καθηγήτρια
Παπαθεοδώρου Ιωάννης , Αναπλ. Καθηγητής
Δέσποινα Γκόγκου Το Μπουκέτο (1924-1946): ο ρόλος ενός περιοδικού ποικίλης ύλης στη διαμόρφωση του κοινού γούστουΑναστασία Αθήνη,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Γκότση Γεωργία ,Καθηγήτρια
Μπακογιάννης Μιχάλης , Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
Γεώργιος Χορταριάς Η ιστορία και οι μορφές του ελευθερωμένου στίχου στη νεοελληνική ποίηση (1889-1930)Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΓαραντούδης Ευριπίδης , Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Βογιατζόγλου Αθηνά , Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Atay ÖzlemΗ αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης και του κωνσταντινοπολίτη στην ελληνική πεζογραφία και τον κινηματογράφο της περιόδου 1998-2016Γεωργία Γκότση, ΚαθηγήτριαΒαρελάς Λάμπρος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αγάθος Αθανάσιος Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ανδρονίκη ΧρυσάφηΌψεις της Ιδεολογίας και της ποιητικής του Περικλή ΓιαννόπουλουΚατερίνα Κωστίου, ΚαθηγήτριαΚατσιγιάνν Άννα-Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ντουνιά Άννα Χριστίνα , Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Δημήτριος ΧείλαρηςΌψεις του μυθικού διακειμένου στη μεταπολεμική ποίησηΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΙωακειμίδου Λητώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Κωστίου Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Χρήστος ΣαράντηςΣχέσεις της λογοτεχνίας με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία στο έργο του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη και του Ανδρέα ΕμπειρίκουΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΠαπαθεοδώρου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Ιωαννίδης Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Εργαστήρια

Παλαιογραφίας

Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου

Διοργάνωση Συνεδρίων

«Ο Σεφέρης ως αναγνώστης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας», Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συνάντηση, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 14 Απριλίου 2000.

Συμμετοχή της υποειδίκευσης της Νεοελληνικής Φιλολογίας στον εορτασμό του επετειακού έτους Σεφέρη. Τα πρακτικά του συνεδρίου τυπώθηκαν στον τόμο Ο Γιώργος Σεφέρης ως αναγνώστης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, επιμέλεια: Κατερίνα Κωστίου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, Σειρά: Νεοελληνική Φιλολογία 3, 2002.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες»

Ειδίκευση: Νεοελληνική Φιλολογία

1η Επιστημονική Συνάντηση: Λογοτεχνία, κοινωνία και δημόσια σφαίρα (5 & 6 Νοεμβρίου 2021)

Α΄ Συνεδρία: Λογοτεχνία, Ιστορία και Ιδεολογία

Για να παρακολουθήσετε τις ομιλίες πατήστε ΕΔΩ

Β΄ Συνεδρία: Λογοτεχνία, Ιστορία και Ιδεολογία

Για να παρακολουθήσετε τις ομιλίες πατήστε ΕΔΩ

Γ΄ Συνεδρία: Μύθος, Μοτίβα, Χαρακτήρες

Για να παρακολουθήσετε τις ομιλίες πατήστε ΕΔΩ

Δ΄ Συνεδρία: Εικόνα, Μουσική, Κείμενο

Για να παρακολουθήσετε τις ομιλίες πατήστε ΕΔΩ

Ε΄ Συνεδρία: Περιοδικός Τύπος και Λογοτεχνική Κριτική

Για να παρακολουθήσετε τις ομιλίες πατήστε ΕΔΩ