1. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, με βάση το Π.Δ. 167/2001, προσφέρει τρεις (3) Ειδικεύσεις: α) Κλασικών Σπουδών β) Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) και γ) Γλωσσολογίας.
  Τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους/ες τους/τις φοιτητές/ριες. Από το πέμπτο εξάμηνο αρχίζουν τα προγράμματα ειδίκευσης: α) Κλασικών Σπουδών, β) Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ), γ) Γλωσσολογίας.
 2.  Η «Ξένη Γλώσσα» είναι «προαιρετικό μάθημα» και δεν περιλαμβάνεται στον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής για την απόκτηση πτυχίου.
 3.  Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών είναι τρίωρα, αντιστοιχούν σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες έκαστο με Συντελεστή Βαρύτητας 1,5 και έχουν διάρκεια ενός εξαμήνου.
 4.  α) Όλα τα μαθήματα του Α’ Κύκλου Σπουδών (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα.
  β) Όλα τα μαθήματα του Β’ Κύκλου Σπουδών (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα.
 5. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές/ριες να συμπληρώσουν 240 ECTS, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 48 μαθήματα ως εξής: για τον πρώτο κύκλο σποδών και για όσους/ες έχουν έτος εισαγωγής πριν από το 2012 απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση από 15 έως 20 υποχρεωτικών μαθημάτων και 4 έως 9 μαθημάτων επιλογής σε σύνολο τουλάχιστον 24 μαθημάτων όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών. Για όσους/ες έχουν έτος εισαγωγής από το 2012 και μετά απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών μαθημάτων και 6 μαθημάτων επιλογής σε σύνολο 24 μαθημάτων όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών. Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση, για την Κλασική ειδίκευση, σε 8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης σε τουλάχιστον 4 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων. Για τους φοιτητές/ριες που από το ακαδ. έτος 2019-20 θα φοιτούν στο τρίτο έτος σπουδών στην Κλασική ειδίκευση απαιτείται η επιτυχής εξέταση, σε 8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης σε τουλάχιστον 8 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 8 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων. Για την ειδίκευση ΒΝΕΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε  8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης σε τουλάχιστον 4 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων. Για την ειδίκευση Γλωσσολογίας απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε  3 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, σε τουλάχιστον 9 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων.
 6.  Οι φοιτητές/ριες του Δ’ έτους δύνανται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί με 6 Δ.Μ. Ο/Η φοιτητής/ρια που θα επιλέξει «Πτυχιακή Εργασία» στο Ζ’ εξάμηνο οφείλει να επιλέξει το ίδιο μάθημα και στο Η’ εξάμηνο.
 7.  Οι φοιτητές/ριες του Δ’ έτους κατόπιν αίτησης τους και αφού επιλεγούν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, καλύπτοντας συγκεκριμένα κριτήρια, δύνανται να επιλέξουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων», η οποία αντιστοιχεί με 3 Δ.Μ.
 8.  Το μάθημα “Ελεύθερη Επιλογή” αφορά αποκλειστικά και μόνο σε αναγνώριση μαθημάτων από το πρόγραμμα “ERASMUS”.

Κατεβάστε εδώ τους  Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

Αλφαβητικός ενημερωτικός οδηγός φοιτητών/ριών.