Η λειτουργία των ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας διέπονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι έχει συνταχθεί από τις Συντονιστικές Επιτροπές των ΠΜΣ (ΣΕΜΣ) και έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες

 

Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία