Η λειτουργία των ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας διέπονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι έχει συνταχθεί από τις Συντονιστικές Επιτροπές των ΠΜΣ (ΣΕΜΣ) και έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

O Eσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ με τίτλο “Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες” για την περίοδο 2018-2020 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

O Eσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ με τίτλο “Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία” για την περίοδο 2018-2020 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.