Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ

//Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ
Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ 2017-01-19T12:42:55+00:00

Η λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος.

O Eσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ για την περίοδο 2016-2018 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.