Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ

//Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ
Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ 2018-09-10T17:17:12+00:00

Η λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος.

O Eσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ με τίτλο “Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες” για την περίοδο 2018-2020 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

O Eσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ με τίτλο “Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία” για την περίοδο 2018-2020 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.