Δρ. Χρήστος Βλάχος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: «Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας: Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)
Διάρκεια: 2018 – 2021

Αν. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου (Επιστημονική Υπεύθυνη)
Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: «Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape»
Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)
Διάρκεια: 2018 – 2021

Δρ. Κατερίνα Χριστοπούλου (Επιστημονική Υπεύθυνη)
Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: «Διάσωση λεξιλογίων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων: δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης, με χρήση παραμετροποιημένων σωμάτων κειμένων»
Χρηματοδότηση: ΙΚΥ Μεταδιδακτόρων (Β’ κύκλος)
Διάρκεια: 2020-2022
Ακαδ. Σύμβουλος: Καθ. Γ. Ι. Ξυδόπουλος

Δρ. Ανδρέας Αντωνόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)                                                                                                                                                                                                                                Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: «Greek Fragmentary Tragedians Online, Part I (FragTrag.1)»                                                                                                Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ Mεταδιδακτόρων (Β΄ πρόσκληση)
Διάρκεια: 2020 – 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                          Συμβουλευτική Επιτροπή: Αγγελική Σύρκου (Τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών), Ιωάννης Χατζηλυγερούδης (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών), James Diggle (Cambridge), Eric Csapo (Warwick), Αντώνης Πετρίδης (ΑΠΚΥ), George W.M. Harrison (Carleton-Ottawa), & Ralf Krumeich (Bonn).

Ιστοσελίδα: https://fragtrag.upatras.gr