Δρ. Χρήστος Βλάχος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: «Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας: Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)
Διάρκεια: 2018 – 2021

Αν. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου (Επιστημονική Υπεύθυνη)
Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: “Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape”
Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων (Α΄ πρόσκληση)
Διάρκεια: 2018 – 2021

Δρ. Κατερίνα Χριστοπούλου (Επιστημονική Υπεύθυνη)
Τίτλος μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: Διάσωση λεξιλογίων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων: δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης, με χρήση παραμετροποιημένων σωμάτων κειμένων
Χρηματοδότηση: ΙΚΥ Μεταδιδακτόρων (Β’ κύκλος)
Διάρκεια: 2020-2022
Ακαδ. Σύμβουλος: Αν. Καθ. Γ. Ι. Ξυδόπουλος