Μεταπτυχιακά Μαθήματα

/Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα 2018-11-20T17:19:54+00:00

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Δημώδης Βυζαντινή Γραμματεία Θα ανακοινωθεί Βυζαντινών Σπουδών
Βυζαντινή Ρητορική και Επιστολογραφία Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
Βυζαντινή Αγιολογία Θα ανακοινωθεί Βυζαντινών Σπουδών
Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία ΙΙ: Θεωρία της Ιστοριογραφίας Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική Κειμένων Ι Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ανάγνωση, Πρόσληψη, Πολιτισμός Γκότση Γεωργία Βυζαντινών Σπουδών

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Φωνολογία και Γλωσσική Ποικιλία (ΠΜΣ) Παπαζαχαρίου Δημήτρης Γλωσσολογίας
Ερευνητικά Ζητήματα Λεξικολογικής Ανάλυσης Ξυδόπουλος Γιώργος Ι. Γλωσσολογίας

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας III: Ο Επικός Κύκλος Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
Κριτική και Σχολιασμός Κειμένου ΙΙ: Επιγραφές – Πάπυροι Σύρκου Αγγελική Κλασικών Σπουδών
Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας II: Όψεις της Ιστορίας του Πλατωνισμού στην Αρχαιότητα Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
Λατινική Φιλολογία II: Ελληνορωμαϊκή Επιστολογραφία κατά τους Αυτοκρατορικούς Χρόνους Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
Λατινική Φιλολογία Ι: Ιατρική και Παραδοξογραφία Καζαντζίδης Γιώργος Κλασικών Σπουδών
Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα Ι: Αρχαία Ελληνική Κωμωδία Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Εκδοτική κειμένων: Αρχειακή έρευνα-εκδοτική Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών
Συγκριτική Φιλολογία Ι: Διακαλλιτεχνικές Σχέσεις: Λογοτεχνία και Φωτογραφία Παπαργυρίου Ελένη Νεοελληνικών Σπουδών
Μετάφραση: Ιστορία και Θεωρία: Το ελληνικό μεταφραστικό φαινόμενο: Από τις απαρχές ώς το τέλος του 19ου αιώνα Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ: Λογοτεχνία και υλικές αρχαιότητες Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
Νεοελληνική κριτική: οι διαμάχες για τον λογοτεχνικό κανόνα Θα ανακοινωθεί Νεοελληνικών Σπουδών
Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας: Ανάγνωση, Πρόσληψη, Πολιτισμός Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών