Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
Κασπίρης, Φώτης Γραμματέας philsec@upatras.gr 2610969324
Κεραμόντε, Μαρία Διοικ. Προσωπικό philsecma@upatras.gr 2610969312
Κοτταρίδη, Ευριδίκη Διοικ. Προσωπικό evri@upatras.gr 2610996234
Ντζελέπη, Αλεξάνδρα Διοικ. Προσωπικό ajelepy@upatras.gr 2610996234
Παπακωνσταντινόπουλος, Διονύσης Διοικ. Προσωπικό dpapakon@upatras.gr 2610997546