Ονοματεπώνυμο Θέση Email Τηλέφωνο
Κασπίρης, Φώτης Γραμματέας philsec@upatras.gr 2610969757
Κεραμόντε, Μαρία Διοικ. Προσωπικό philsecma@upatras.gr 2610969759
Ντζελέπη, Αλεξάνδρα Διοικ. Προσωπικό ajelepy@upatras.gr 2610969760
Παπακωνσταντινόπουλος, Διονύσης Διοικ. Προσωπικό dpapakon@upatras.gr 2610969758