Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ109 Λατινικά Ι Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ108 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία Παπαθεοδώρου Ιωάννης Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Υ104 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Υ102 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι Γεωργιάδου Αριστούλα Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ106 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Αρχάκης Αργύρης Γλωσσολογίας

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_1001 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_1000 Ελληνική Γλώσσα Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_Y207 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Γενικής Παιδείας
PHL Y107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Σύρκου Αγγελική Γενικής Παιδείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ209 Λατινικά ΙΙ Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ206 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ Ξυδόπουλος Γιώργος Ι. Γλωσσολογίας
PHL_Υ203 Εισαγωγή στον Πλάτωνα Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Y201 Αρχαϊκό Έπος: Όμηρος Καρακάντζα Ευφημία Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ303 Ο Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή Ευθαλία Ιερωνυμάκη Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_1001 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_1000 Ελληνική Γλώσσα Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS) Ρούσσου Άννα Γενικής Παιδείας
PHL_Υ305 Βυζαντινή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
PHL E302 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ301 Ο Σοφοκλής και η Πόλις Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών
PHL_Ε306 Περιγραφική ανάλυση της Νέας Ελληνικής Βλάχος Χρήστος Γλωσσολογίας
PHL_Β504 Βυζαντινά Κείμενα και Πολιτισμός Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Υ302 Λατινικό Έπος: Βιργίλιος Λίπκα Μιχαήλ Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α710 Αρχαία Ελληνικά Πεζογραφικά Κείμενα Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Κλασικών Σπουδών
PHL_Ε316 Συγκριτική Φιλολογία: Λογοτεχνία και Τέχνες Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Γενικής Παιδείας
PHL_Υ204 Κρητική Λογοτεχνία Θα ανακοινωθεί Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Υ207 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Ανάθεση στο ΤΕΕΑΠΗ Γενικής Παιδείας
PHL Y107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Σύρκου Αγγελική Γενικής Παιδείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Υ409 Νεοελληνική Πεζογραφία: 1830-1914 Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Υ407 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Υ408 Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία Καζαντζίδης Γιώργος Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ401 Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Ε420 Ζητήματα Ποιητικής Κωστίου Κατερίνα Γενικής Παιδείας
PHL_Ε419 Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
PHL_Ε421 Γλωσσολογικές εφαρμογές Ρούσσου Άννα Γλωσσολογίας
PHL_Ε407 Μύθος Λογοτεχνία και Μουσικό Θέατρο Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Ε406 Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών
PHL_Υ305 Βυζαντινή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας
PHL E302 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γενικής Παιδείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α518 Η Δραματική Τέχνη του Ευριπίδη Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α511 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Φιλοσοφία Καζαντζίδης Γιώργος Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α505 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α604 Αρχαϊκό Έπος: Ησίοδος Άννα Ποταμίτη Κλασικών Σπουδών
PHL_Α607 Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Βιογραφία Γεωργιάδου Αριστούλα Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β514 Ιστορία της νεοελληνικής κριτικής (19ος-20ος αι.): διαμάχες για τη δέκατη Μούσα Παπαθεοδώρου Ιωάννης Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Γ507 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Α513 Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Α512 Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Μεσσήνης Ιωάννης Γενικής Παιδείας
PHL_Β513 Μεσοπολεμική Πεζογραφία: Όψεις και Αναζητήσεις του Μοντερνισμού Παπαργυρίου Ελένη Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β602 Βυζαντινή ποίηση Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Βυζαντινών Σπουδών
PHL_B503 Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830 Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β506 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, 19oς -20ός αι. Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Γ602 Σημασιολογία Ρούσσου Άννα Γλωσσολογίας
PHL_Γ503 Κειμενογλωσσολογία Αρχάκης Αργύρης Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α615 Θουκυδίδης: Η Ανατομία της Ισχύος, του Πολέμου και της Ανθρώπινης Φύσης Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α603 Κείμενα Β’ Σοφιστικής Γεωργιάδου Αριστούλα Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α611 Αρχαία Ελληνική Λαϊκή Παράδοση Άννα Ποταμίτη Κλασικών Σπουδών
PHL_Α612 Αρχαίο Ελληνικό και Λατινικό Μυθιστόρημα Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
PHL_Α609 Λογοτεχνία της Αυτοκρατορικής Περιόδου Γεωργιάδου Αριστούλα Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β611 Λογοτεχνία και Επικοινωνία Παπαθεοδώρου Ιωάννης Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Α614 Εκπαίδευση και Κοινωνία Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Α613 Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Μεσσήνης Ιωάννης Γενικής Παιδείας
PHL_Γ806 Ερευνητικά Ζητήματα Διαχρονικής Γλωσσολογίας Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Β704 Ελληνική Παλαιογραφία Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β603 Θεωρίες της Λογοτεχνίας: από τον Φορμαλισμό στις Σπουδές Φύλου Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β610 Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β601 Παλαμάς-Σικελιανός Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α717 Ο Πλάτων και η Τέχνη του Φιλοσοφικού Διαλόγου Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α705 Λατινική Σάτιρα Λίπκα Μιχαήλ Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α704 Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Κλασικών Σπουδών
PHL_Α606 Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α706 Επιγραφική Σύρκου Αγγελική Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β720 Γραφές του Εφήμερου: Λογοτεχνία, Δημοσιογραφία, Κριτική Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Γ801 Διαλεκτολογία Παπαζαχαρίου Δημήτρης Γλωσσολογίας
PHL_Β715 Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ευθαλία Ιερωνυμάκη Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β717 Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Β809 Πρωτοπορίες στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την τέχνη του 20ού αιώνα Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β702 Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β703 Κ. Π. Καβάφης Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α801 Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αριστοφάνης Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών
PHL_Α802 Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Αριστοτέλης Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α821 Φεμινιστική Κριτική και Κλασικές Σπουδές Καρακάντζα Ευφημία Κλασικών Σπουδών
PHL_Α804 Ελληνιστική Ποίηση Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Κλασικών Σπουδών
PHL_Α805 Λατινικό Έπος: Λουκρήτιος – Οβίδιος Καζαντζίδης Γιώργος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α808 Ερευνητικά Ζητήματα Αρχαϊκού Έπους Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β812 Λογοτεχνία και Πόλη: Πολιτισμικές Όψεις της Νεωτερικότητας Παπαργυρίου Ελένη Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Α822 Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Β810 Σύγχρονη Λογοτεχνία: Πεζογραφία και Πολιτισμική Μνήμη Παπαθεοδώρου Ιωάννης Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β808 Γραμματεία ύστερης βυζαντινής περιόδου Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β801 Γ. Σεφέρης Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β602 Βυζαντινή ποίηση Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Βυζαντινών Σπουδών
PHL_B503 Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830 Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β514 Ιστορία της νεοελληνικής κριτικής (19ος-20ος αι.): διαμάχες για τη δέκατη Μούσα Παπαθεοδώρου Ιωάννης Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β513 Μεσοπολεμική Πεζογραφία: Όψεις και Αναζητήσεις του Μοντερνισμού Παπαργυρίου Ελένη Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β506 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, 19oς -20ός αι. Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α518 Η Δραματική Τέχνη του Ευριπίδη Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Γ507 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Α513 Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Α512 Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Μεσσήνης Ιωάννης Γενικής Παιδείας
PHL_Α505 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
PHL_Γ602 Σημασιολογία Ρούσσου Άννα Γλωσσολογίας
PHL_Γ503 Κειμενογλωσσολογία Αρχάκης Αργύρης Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β610 Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β601 Παλαμάς-Σικελιανός Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β611 Λογοτεχνία και Επικοινωνία Παπαθεοδώρου Ιωάννης Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β704 Ελληνική Παλαιογραφία Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β603 Θεωρίες της Λογοτεχνίας: από τον Φορμαλισμό στις Σπουδές Φύλου Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β606 Ερευνητικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α615 Θουκυδίδης: Η Ανατομία της Ισχύος, του Πολέμου και της Ανθρώπινης Φύσης Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α614 Εκπαίδευση και Κοινωνία Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Α613 Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Μεσσήνης Ιωάννης Γενικής Παιδείας
PHL_Β710 Το Νεοελληνικό Θέατρο του Πρώτου Μισού του 20ού αι. Ανάθεση στο Θεατρικών Σπουδών Άλλο
PHL_Γ806 Ερευνητικά Ζητήματα Διαχρονικής Γλωσσολογίας Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Α612 Αρχαίο Ελληνικό και Λατινικό Μυθιστόρημα Οικονομοπούλου Κατερίνα Κλασικών Σπουδών
PHL_Γ601 Σύνταξη Βλάχος Χρήστος Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β702 Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β703 Κ. Π. Καβάφης Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β720 Γραφές του Εφήμερου: Λογοτεχνία, Δημοσιογραφία, Κριτική Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β715 Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ευθαλία Ιερωνυμάκη Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β809 Πρωτοπορίες στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την τέχνη του 20ού αιώνα Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α717 Ο Πλάτων και η Τέχνη του Φιλοσοφικού Διαλόγου Ράγκος Σπύρος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α704 Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Κλασικών Σπουδών
PHL_Γ801 Διαλεκτολογία Παπαζαχαρίου Δημήτρης Γλωσσολογίας
PHL_Β717 Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Γ703 Λεξικολογία Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσολογίας
PHL_Α810 Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου Ανάθεση στο Θεατρικών Σπουδών Κλασικών Σπουδών
PHL_Α712 Εκπαίδευση και Ετερότητα: Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Κλασικών Σπουδών
PHL_Α606 Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση Χριστόπουλος Μενέλαος Κλασικών Σπουδών
PHL_Α706 Επιγραφική Σύρκου Αγγελική Κλασικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β808 Γραμματεία ύστερης βυζαντινής περιόδου Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β801 Γ. Σεφέρης Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Β812 Λογοτεχνία και Πόλη: Πολιτισμικές Όψεις της Νεωτερικότητας Παπαργυρίου Ελένη Βυζαντινών Σπουδών
PHL_Β707 Ιστορία και Θεωρία των Λογοτεχνικών Ειδών Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β810 Σύγχρονη Λογοτεχνία: Πεζογραφία και Πολιτισμική Μνήμη Παπαθεοδώρου Ιωάννης Νεοελληνικών Σπουδών
PHL_Β605 Μεταπολεμική Πεζογραφία Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων/Διδάσκουσα:

Γνωστικό Αντικείμενο:

PHL_Α822 Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση Παπαχριστόπουλος Νικόλαος Γενικής Παιδείας
PHL_Α821 Φεμινιστική Κριτική και Κλασικές Σπουδές Καρακάντζα Ευφημία Κλασικών Σπουδών
PHL_Α813 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης Ανάθεση στο ΠΤΔΕ Άλλο
PHL_Α801 Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αριστοφάνης Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Κλασικών Σπουδών