Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το τρέχον έτος αποφασίζεται από τη Σύγκλητο και είναι διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Κατεβάστε ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου πατώντας εδώ.

Κατεβάστε ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου πατώντας εδώ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους είναι διαθέσιμο εδώ

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων δημοσιεύονται στις ανακοινώσεις του Προγράμματος Εξετάσεων.