Προϋποθέσεις

Για το ΔΔ του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ (Master’s) των ΑΕΙ της χώρας μας και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Γενικά, το ΜΔΕ του υποψηφίου για το ΔΔ οφείλει να είναι της ίδιας ή συναφούς ειδίκευσης με αυτήν στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει. Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός στο ΔΔ κάτοχος MΔE άλλης ειδίκευσης.

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων (και για τις 3 ειδικεύσεις)

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια επιλογής, όπως εξετάσεις, ερευνητικό έργο, προϋπηρεσία, συνέντευξη, κ.λπ.

Επιλογή αλλοδαπών υποψηφίων

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, απαιτείται επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. Η βεβαίωση ελληνομάθειας απαιτείται και για τους/τις υποτρόφους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και έντυπη αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο έντυπο.

Έντυπο αίτησης

Νέος κανονισμός εκπόνησης Δ.Δ.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Κλασικές Σπουδές

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα ΕπόπτηΜέλη Επιτροπής
Ευσταθία Μαρία ΑθανασοπούλουSatyr Drama: Politics and cognition of an unreceived genreΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαGregory Nagy,
Professor of Classics at Harvard University
Σπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. Καθηγητής
Γεσθημανή ΣεφεριάδηΈμφυλοι προσδιορισμοί και πολιτικές προεκτάσεις στις Τραχίνιες του ΣοφοκλήΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΒάϊος Λιάπης, Καθηγητής του Αρχαίου Θεάτρου και της Πρόσληψής του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Goff Barbara, Professor, University of Reading
Κοσμάς ΚούληςΜελέτη και ανάλυση των βιογραφικών πληροφοριών που παρατίθενται στους Βίους του
Ομήρου και η σχέση τους με θέματα και πρόσωπα των ομηρικών επών
Μενέλαος Χριστόπουλος, ΚαθηγητήςΕυφημία Καρακάντζα,  Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αγγελική Σύρκου, Επικ. Καθηγήτρια
Μαρία ΜπάσταΙατρική και Παραδοξογραφία στο De Rerum Natura του ΛουκρήτιουΓεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Κθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Παρασκευή ΤυροπάνηΕικαστικές τέχνες και συναισθήματα στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική
λογοτεχνία: το θαύμα, η ηδονή και ο φόβος ως αισθητικές κατηγορίες
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Καθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Ντέλιος Η θεραπεία του φόβου, της λύπης και της αθυμίας στον Σενέκα (De tranquillitate
animi), τον Γαληνό (Περί αλυπίας) και τον Πλούτραχο (Περί ευθυμίας).
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΣπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. Καθηγητής
Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Χρήστος ΤσάμηςΜελαγχολία:χρόνος, τόπος και ήθος/χαρακτήρας στην ιπποκρατική ιατρική και τον
Αριστοτέλη
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΣπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. Καθηγητής
Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αλέξανδρος ΒελαώραςThe Arrival of the Xenos in Euripidean TragedyΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΒάϊος Λιάπης, Καθηγητής του Αρχαίου Θεάτρου και της Πρόσληψής του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Gonda van Steen, Koraes Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature. King's College London
Μαρία ΚοτοπούληΟι απόψεις του Αριστοτέλη για τα μαθηματικά:Αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνεία
των βιβλίων Μ και Ν του έργου Μετά τα Φυσικά
Σπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο
Στασινός Σταυριανέας,
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Αικατερίνη ΝτότσικαΗ Στοιχείωσις Θεολογική του Πρόκλου μέσα στα φιλοσοφικά συμφραζόμενα του 5ου
μεταχριστιανικού αιώνα: Αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνεία
Σπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο

Στασινός Σταυριανέας,
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Peter SalibaΨευδο-Απολλιναρίου Ψαλμών Μετάφρασις και Θεοσοφία της Τυβίγγης: Συγκριτική
θεώρηση με Φιλοσοφικό υπόμνημα σε επιλεγμένους ψαλμούς της Μεταφράσεως.
Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΧρήστος Σιμελίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας της Ύστερης Αρχαιότητας
και Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μανόλης Πατεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δημήτριος ΠαπαδόπουλοςΗ ζωολογία του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και του Κλαύδιου Αιλιανού: Η μετάδοση και η οργάνωση ζωολογικής γνώσης στην Historia Naturalis και στο περί ζώων ιδιότητοςΑικατερίνη
Οικονομοπούλου,
Επικ. Καθηγήτρια

Σπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. Καθηγητής
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ. Καθηγητής
Μαριάννα ΚαραγιώργουUpgrading Pleasure: The Aristotelian Revision of the Platonic ModelΣπυρίδων Ράγκος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο
Sean Kelsey, Associate Professor, University of Notre Dame
Γεώργιος - Δημήτριος ΧαριτάτοςΗ αυτενέργεια μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις αρχαιοελληνικών δραμάτων. Σταθμοί από την αρχαία ελληνική τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη νεοελληνική ποίησηΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Επικ. ΚαθηγήτριαΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Ξενής, Καθηγητής της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημήτριος ΚαραθανάσηςΗ ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον Πλάτωνα κατά την περίοδο του μεσοπολέμουΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΓιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής
Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος-Μάριος ΖαφειρόπουλοςΗ φιλοσοφία της επιμέλειας του εαυτού κατά τον πρώτο και δεύτερο
αιώνα μ.Χ. και η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (C.B.T.):
ανθρώπινος ψυχισμός, μαθητεία, θεραπεία
Σπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΦίλιππος Γουρζής, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Νεοελληνικές Σπουδές

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα ΕπόπτηΜέλη Επιτροπής
Σταματία Παρασκευά
Η αναπαράστασης της αναπηρίας στη νεοελληνική πεζογραφία 1880-1940:Η περίπτωση
διαταραχών λόγου
Αικατερίνη Κωστίου, ΚαθηγήτριαΜικέ Μαρία, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παπαρούση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη ΚόλλιαΤο όνομα ως στοιχείο ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα.Κατερίνα Κωστίου,
Καθηγήτρια
Βαρελάς Λάμπρος , Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ
Φιλοκύπρου Έλλη , Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ
Μαρία ΜπόλλαΗ εφημερίδα Νεολόγος (1867-1897) και η συμβολή της στην πνευματική κίνηση της Κωνσταντινούπολης. Γεωργία Γκότση, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΕξερτζόγλου Χαρίλαος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αθήνη Αναστασία , Επίκουρη καθηγήτρια
Αναστασία ΟικονόμουΗ εικόνα του Βυζαντίου στον περιοδικό τύπο (ca αρχές 19ου αιώνα ως το 1922)Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΚιαπίδου Ειρήνη - Σοφία , Επικ. Καθηγήτρια
Παπαθεοδώρου Ιωάννης , Αναπλ. Καθηγητής
Δέσποινα Γκόγκου Το Μπουκέτο (1924-1946): ο ρόλος ενός περιοδικού ποικίλης ύλης στη διαμόρφωση του κοινού γούστουΑναστασία Αθήνη,
Επικ. Καθηγήτρια
Γκότση Γεωργία , αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών
Μπακογιάννης Μιχάλης , επίκουρος καθηγητής, τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Γεώργιος Χορταριάς Η ιστορία και οι μορφές του ελευθερωμένου στίχου στη νεοελληνική ποίηση (1889-
1930)
Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΓαραντούδης Ευριπίδης , Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Βογιατζόγλου Αθηνά , Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Atay ÖzlemΗ αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης και του κωνσταντινοπολίτη στην ελληνική
πεζογραφία και τον κινηματογράφο της περιόδου 1998-2016
Γεωργία Γκότση,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Βαρελάς Λάμπρος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αγάθος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Μαρίνα ΧριστοδούλουΗ ποίηση και η ποιητική του Γιάννη Σκαρίμπα Κατερίνα Κωστίου, ΚαθηγήτριαΚατσιγιάνν Άννα-Μαρίνα η, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Τσιριμώκου Λίζυ , Καθηγήτρια ΑΠΘ
Μαγδαληνή ΦουσέκηΗ Γενιά του 30΄και οι ποιητές του μεσοπολέμου υπό τη σκιά του Κ. Γ. Καρυωτάκη Κατερίνα Κωστίου,
Καθηγήτρια
Κατσιγιάνν Άννα-Μαρίνα, Επίκουρη καθηγήτρια,
Γαραντούδης Ευριπίδης , Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Ανδρονίκη ΧρυσάφηΌψεις της Ιδεολογίας και της ποιητικής του Περικλή ΓιαννόπουλουΚατερίνα Κωστίου, ΚαθηγήτριαΚατσιγιάνν Άννα-Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ντουνιά Άννα Χριστίνα , Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Ελένη ΚουτσουρήΔίκτυα χαρακτήρων στο έργο του Μ.ΚαραγάτσηΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΚωστίου Αικατερίνη , Καθηγήτρια,
Μικέ Μαρία , Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημήτριος ΧείλαρηςΌψεις του μυθικού διακειμένου στη μεταπολεμική ποίησηΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΙωακειμίδου Λητώ, Επίκ. Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Κωστίου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Γλωσσολογία

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα ΕπόπτηΜέλη Επιτροπής
Μαρία ΓιακουμέλουΕπιτονικά χαρακτηριστικά της Κερκυραϊκής διαλέκτουΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΑνθή Ρεβυθιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Σταύρος Σκοπετέας, Καθηγητής, Universität Bielefeld
Αντιγόνη ΚαλαμίδαΜια λεξικολογική και τυπολογική προσέγγιση των ρημάτων ψυχικού πάθους της Νέας Ελληνικής
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΆννα Ρούσσου,  Καθηγήτρια
Αλέξανδρος Τάντος, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αθηνά ΠρούντζουΟι διαλεκτικές ποικιλίες Ηλείας και Μεσσηνίας: Λεξικολογική προσέγγισηΓιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΑγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια
Δημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Ανθή ΔούκαΤα κειμενικά είδη στο λύκειο: Από την κριτική ανάλυση στην κριτική επίγνωση.Αργύρης Αρχάκης, ΚαθηγητήςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μιο Πατρών
Μαριάννα ΓκιουλέκαAffixoids in the Pointic dialectΑγγελική Ράλλη, ΚαθηγήτριαΝικόλαος Παντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Kristel van Goethem, Καθηγήτρια, Faculty of Philosophy, Arts, and Letters, UCLouvain
Νικολέτα ΒασσάλουΜιστιώτικα σε επαφή: οι επιπτώσεις της γλωσσικής αλλαγής στο φωνηεντικό σύστημα της γλωσσικής ποικιλίαςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΙωάννα Τοπιντζή, Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Mark Janse, Καθηγητής Ghent University
Φωτεινή ΚαλαμίδαLinguistic borrowing and scientific and technical terminology in Modern Greek: a lexicological studyΓιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΜαριάννα Κατσογιάννου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου
Παναγιώτης Κριμπάς, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Κωνσταντίνα ΚορδούληLexical and morphological knowledge in Greek speaking individuals with primary prograssive aphasiaΆννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΧριστίνα Μανουηλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λιουμπλιάνας Σλοβενίας
Σωκράτης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροψυχολογίας ΕΚΠΑ
Βασιλεία ΑλεξέλληΧαρτογράφιση της Γλωσσικής ποικιλίας της ΛέσβουΑγγελική Ράλλη, ΚαθηγήτριαΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Γεώργιος Ξυδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Ρένος ΓεωργίουA’-dependencies in Cypriot GreekΆννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΓεώργιος Κότζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Kleanthes Grohmann, Professor of Biolinguistics
& Director of the CAT Lab
— Theoretical Linguistics, Language Development, English Grammar —
University of Cyprus, School of Humanities, Dept. of English Studies
Τίμων ΚαρδάμαςΓλωσσικοί και εξωγλωσσικοί μηχανισμοί κωδικοποίησης και παγίωσης της αναγνωρισιμότητας και της διακριτικότητας των διαλέκτων ως ξεχωριστών γλωσσικών οντοτήτων: H περίπτωση των ΠατρινώνΔημήτριος Παπαζαχαρίου,  Αναπλ. ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής,
Δήμητρα Μελισσαροπούλου,Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Ξανθή ΚατσαντάΦωνολογικές μεταβλητές στη διάλεκτο του Αγρίνιου:δομικές και διαλεκτικές
προεκτάσεις.
Δημήτριος Παπαζαχαρίου,  Αναπλ. ΚαθηγητήςΣταυρούλα Τσιπλάκου,Αναπλ. Καθηγήτρια και ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος "Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" στο Open University of Cyprus - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πέτρος Κατσαρέας, Lecturer in English Language and Linguistics, University of Westminster, Department of English, Linguistics and Cultural Studies
Γεώργιος ΜαγιώνοςImperative structures: syntax and its interfaces.Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΒασίλειος Σπυρόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Άρτεμις Αλεξιάδου, Professor,Faculty of Language, Literature and Humanities
Department of English and American Studies,Humboldt-Universität zu Berlin
Νικόλαος ΣταματίνηςΗ γλώσσα της πολιτικής ορθότητας και η γλώσσα για την πολιτική ορθότητα:η
περίπτωση του όρου "λαθρομετανάστης"
Αργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Ελένη Μπουτουλούση, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γερμανική Γλώσσας και Φιλολογίας
Βασιλική Τσάκωνα,
Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΤΕΑΠΗ
Νικολέττα ΠαναγάκηΗ σύγκρουση σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα:Κριτική ανάλυση
μαθητικών κειμένων για την προσφυγική κρίση
Αργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Βασιλική Τσάκωνα,
Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΤΕΑΠΗ
Μαριάνθη Γεωργαλλίδου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βασιλική ΖαχαροπούλουΗ γεωργαφική και κοινωνιογλωσσική ποικιλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)Δημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΚλήμη Άντζακα , Επίκ. Καθηγητή,(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελική Τζάννε ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας,Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Ali Hussein, HazemΑ contrastive analysis of the morphology of Greek and ArabicΑγγελική Ράλλη, ΚαθηγήτριαAlwaeli Battool Abbas Naseem, Professor of Higher Studies, College of Arts, University of Baghdad
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. Καθηγητής
Mykola, KosytskyyΖητήματα της σύνθεσης λέξεων: η περίπτωση της ελληνικής και της ουκρανικής Αγγελική Ράλλη, ΚαθηγήτριαSavenko Andriy,
Associate Professor, Candidate of Sciences in Philology, Head of the Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Hellenic Studies
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ
Σταύρος ΜπόμπολαςElectronic methods of mapping Greek dialectal dataΑγγελική Ράλλη, ΚαθηγήτριαWalter Daelemans,
Professor in computational linguistics at the University of Antwerp,
Δήμητρα Μελισσαροπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Φιλολογίας Α.Π.Θ
Κωνσταντίνα ΜπαλάσηΑναφορικές προτάσεις: σύγχρονες προσεγγίσεις (Relative clause: current
approaches)
Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΑλεξοπούλου Δώρα,Principal Research Associate, Education First Research Lab for Applied Language Learning (EF Research Lab) University of Cambridge
Δασκαλάκη Ευαγγελία, Assistant Professor
Department of Linguistics
University of Alberta
Edmonton, Alberta
Ευάγγελος ΓεωργίουΕπιβίωση λατινικών λέξεων στη κοινή νέα ελληνικήΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΓεώργιος Ξυδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Παναγιώτης Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αγλαϊα ΤρίγκαΠολυγραμματικοποιήσεις στην Ιστορία ενός ρήματος κίνησης: διαχρονική εξέλιξη του ρήματος πηγαίνω στην ΕλληνικήΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΙωάννα Μανωλέσσου,
Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας, Ακαδημία Αθηνών
Νικόλαος Παντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ