Προϋποθέσεις

Για το ΔΔ του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι ΜΔΕ (Master’s) των ΑΕΙ της χώρας μας και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Γενικά, το ΜΔΕ του/της υποψηφίου/ας για το ΔΔ οφείλει να είναι της ίδιας ή συναφούς ειδίκευσης με αυτήν στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει. Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός/ή στο ΔΔ κάτοχος MΔE άλλης ειδίκευσης.

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων (και για τις 3 ειδικεύσεις)

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/ριών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια επιλογής, όπως εξετάσεις, ερευνητικό έργο, προϋπηρεσία, συνέντευξη, κ.λπ.

Επιλογή αλλοδαπών υποψηφίων

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, απαιτείται επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. Η βεβαίωση ελληνομάθειας απαιτείται και για τους/τις υποτρόφους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και έντυπη αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο έντυπο.

Έντυπο αίτησης

Νέος κανονισμός εκπόνησης Δ.Δ.

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες

Κλασικές Σπουδές

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Ευσταθία Μαρία ΑθανασοπούλουSatyr Drama: Politics and cognition of an unreceived genreΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαGregory Nagy, Professor, Harvard University
Σπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Κοσμάς ΚούληςΜελέτη και ανάλυση των βιογραφικών πληροφοριών που παρατίθενται στους Βίους του Ομήρου και η σχέση τους με θέματα και πρόσωπα των ομηρικών επώνΜενέλαος Χριστόπουλος, ΚαθηγητήςΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αγγελική Σύρκου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μαρία ΜπάσταΙατρική και Παραδοξογραφία στο De Rerum Natura του ΛουκρήτιουΓεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Κθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Παρασκευή ΤυροπάνηΕικαστικές τέχνες και συναισθήματα στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική
λογοτεχνία: το θαύμα, η ηδονή και ο φόβος ως αισθητικές κατηγορίες
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΜιχαήλ Λίπκα, Αναπλ. Καθηγητής,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Ντέλιος Η θεραπεία του φόβου, της λύπης και της αθυμίας στον Σενέκα (De tranquillitate animi), τον Γαληνό (Περί αλυπίας) και τον Πλούτραχο (Περί ευθυμίας).Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΣπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Χρήστος ΤσάμηςΜελαγχολία:χρόνος, τόπος και ήθος/χαρακτήρας στην ιπποκρατική ιατρική και τον ΑριστοτέληΓεώργιος Καζαντζίδης, Επικ., ΚαθηγητήςΣπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αλέξανδρος ΒελαώραςThe Arrival of the Xenos in Euripidean TragedyΕυφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΒάϊος Λιάπης, Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Gonda van Steen, Koraes Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature. King's College London
Μαρία ΚοτοπούληΟι απόψεις του Αριστοτέλη για τα μαθηματικά:Αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνεία των βιβλίων Μ και Ν του έργου Μετά τα ΦυσικάΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο
Στασινός Σταυριανέας, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών
Αικατερίνη ΝτότσικαΗ Στοιχείωσις Θεολογική του Πρόκλου μέσα στα φιλοσοφικά συμφραζόμενα του 5ου μεταχριστιανικού αιώνα: Αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνείαΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο
Στασινός Σταυριανέας, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών
Peter SalibaΨευδο-Απολλιναρίου Ψαλμών Μετάφρασις και Θεοσοφία της Τυβίγγης: Συγκριτική θεώρηση με Φιλοσοφικό υπόμνημα σε επιλεγμένους ψαλμούς της Μεταφράσεως.Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΧρήστος Σιμελίδης, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ
Μανόλης Πατεδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δημήτριος ΠαπαδόπουλοςΗ ζωολογία του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και του Κλαύδιου Αιλιανού: Η μετάδοση και η οργάνωση ζωολογικής γνώσης στην Historia Naturalis και στο περί ζώων ιδιότητοςΑικατερίνη
Οικονομοπούλου,
Επικ. Καθηγήτρια

Σπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επικ. Καθηγητής
Μαριάννα ΚαραγιώργουUpgrading Pleasure: The Aristotelian Revision of the Platonic ModelΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΠαναγιώτης Δήμας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Όσλο
Sean Kelsey, Associate Professor, University of Notre Dame
Γεώργιος - Δημήτριος ΧαριτάτοςΗ αυτενέργεια μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις αρχαιοελληνικών δραμάτων. Σταθμοί από την αρχαία ελληνική τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη νεοελληνική ποίησηΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Επικ. Καθηγήτρια
Γεώργιος Ξενής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημήτριος ΚαραθανάσηςΗ ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον Πλάτωνα κατά την περίοδο του μεσοπολέμουΣπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΓιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής
Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος-Μάριος ΖαφειρόπουλοςΗ φιλοσοφία της επιμέλειας του εαυτού κατά τον πρώτο και δεύτερο
αιώνα μ.Χ. και η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (C.B.T.):
ανθρώπινος ψυχισμός, μαθητεία, θεραπεία
Σπυρίδων Ράγκος, ΚαθηγητήςΦίλιππος Γουρζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Καζαντζίδης, Επίκ. Καθηγητής
Σταυρούλα - Δανάη ΛαδάΈμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας στα εργα του Αριστοφάνη (Gender
Identities and Power Relations in Aristophanes' Plays)
Ευφημία Καρακάντζα, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αικατερίνη Οικονομοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Αικατερίνη ΓιαννοπούλουΟι σκηνοθετικές οδηγίες στους πλατωνικούς διαλόγουςΝικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΙωάννης Κωνσταντάκος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
Γεώργιος Πεφάνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Παναγιώτα ΤακτικούΚριτική και σχολιασμένη έκδοση των αποσπασματικά σωζόμενων τραγωδιών Πειρίθους,
Ραδάμανθυς, Τέννης και του σατυρικού δράματος Σίσυφος του Κριτία.
Μενέλαος Χριστόπουλος, ΚαθηγητήςΑθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια,
Αγγελική Σύρκου, Αναπλ. Καθηγήτρια,

Νεοελληνικές Σπουδές

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Ελένη ΚόλλιαΤο όνομα ως στοιχείο ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα.Κατερίνα Κωστίου,
Καθηγήτρια
Βαρελάς Λάμπρος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ
Φιλοκύπρου Έλλη, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Μαρία ΜπόλλαΗ εφημερίδα Νεολόγος (1867-1897) και η συμβολή της στην πνευματική κίνηση της Κωνσταντινούπολης. Γεωργία Γκότση, ΚαθηγήτριαΕξερτζόγλου Χαρίλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αθήνη Αναστασία , Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναστασία ΟικονόμουΗ εικόνα του Βυζαντίου στον περιοδικό τύπο (ca αρχές 19ου αιώνα ως το 1922)Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΚιαπίδου Ειρήνη - Σοφία , Επικ. Καθηγήτρια
Παπαθεοδώρου Ιωάννης , Αναπλ. Καθηγητής
Δέσποινα Γκόγκου Το Μπουκέτο (1924-1946): ο ρόλος ενός περιοδικού ποικίλης ύλης στη διαμόρφωση του κοινού γούστουΑναστασία Αθήνη,
Αναπλ. Καθηγήτρια
Γκότση Γεωργία ,Καθηγήτρια
Μπακογιάννης Μιχάλης , Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
Γεώργιος Χορταριάς Η ιστορία και οι μορφές του ελευθερωμένου στίχου στη νεοελληνική ποίηση (1889-1930)Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΓαραντούδης Ευριπίδης , Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Βογιατζόγλου Αθηνά , Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Atay ÖzlemΗ αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης και του κωνσταντινοπολίτη στην ελληνική πεζογραφία και τον κινηματογράφο της περιόδου 1998-2016Γεωργία Γκότση, ΚαθηγήτριαΒαρελάς Λάμπρος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αγάθος Αθανάσιος Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ανδρονίκη ΧρυσάφηΌψεις της Ιδεολογίας και της ποιητικής του Περικλή ΓιαννόπουλουΚατερίνα Κωστίου, ΚαθηγήτριαΚατσιγιάνν Άννα-Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ντουνιά Άννα Χριστίνα , Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Δημήτριος ΧείλαρηςΌψεις του μυθικού διακειμένου στη μεταπολεμική ποίησηΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΙωακειμίδου Λητώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Κωστίου Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Χρήστος ΣαράντηςΣχέσεις της λογοτεχνίας με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία στο έργο του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη και του Ανδρέα ΕμπειρίκουΆννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη,  Επικ. ΚαθηγήτριαΠαπαθεοδώρου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Ιωαννίδης Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Γλωσσολογία

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Μαρία ΓιακουμέλουΕπιτονικά χαρακτηριστικά της Κερκυραϊκής διαλέκτουΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΑνθή Ρεβυθιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Σταύρος Σκοπετέας, Καθηγητής, Universität Bielefeld
Αντιγόνη ΚαλαμίδαΜια λεξικολογική και τυπολογική προσέγγιση των ρημάτων ψυχικού πάθους της Νέας Ελληνικής
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, ΚαθηγητήςΆννα Ρούσσου,  Καθηγήτρια
Αλέξανδρος Τάντος, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αθηνά ΠρούντζουΜια λεξικολογική και λεξικογραφική προσέγγιση για τη διαλεκτική ποικιλία της
Ηλείας
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, ΚαθηγητήςΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. Καθηγήτρια
Δημήτριος Παπαζαχαρίου,, Αναπλ. Καθηγητής
Ανθή ΔούκαΤα κειμενικά είδη στο λύκειο: Από την κριτική ανάλυση στην κριτική επίγνωση.Αργύρης Αρχάκης, ΚαθηγητήςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Άννα Φτερνιάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μιο Πατρών
Μαριάννα ΓκιουλέκαAffixoids in the Pointic dialectΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαΝικόλαος Παντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Kristel van Goethem, Καθηγήτρια, Faculty of Philosophy, Arts, and Letters, UCLouvain
Νικολέτα ΒασσάλουΜιστιώτικα σε επαφή: οι επιπτώσεις της γλωσσικής αλλαγής στο φωνηεντικό σύστημα της γλωσσικής ποικιλίαςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΙωάννα Τοπιντζή, Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Mark Janse, Καθηγητής Ghent University
Κωνσταντίνα ΚορδούληCompound processing in neurodegenerative syndromesΆννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΧριστίνα Μανουηλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνας Σλοβενίας
Σωκράτης Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Ρένος ΓεωργίουA’-dependencies in Cypriot GreekΆννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαWinfried Lechner, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Kleanthes Grohmann, Professor University of Cyprus
Τίμων ΚαρδάμαςΓλωσσικοί και εξωγλωσσικοί μηχανισμοί κωδικοποίησης και παγίωσης της αναγνωρισιμότητας και της διακριτικότητας των διαλέκτων ως ξεχωριστών γλωσσικών οντοτήτων: H περίπτωση των ΠατρινώνΔημήτριος Παπαζαχαρίου,  Αναπλ. ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής,
Δήμητρα Μελισσαροπούλου,Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Ξανθή ΚατσαντάΦωνολογικές μεταβλητές στη διάλεκτο του Αγρίνιου:δομικές και διαλεκτικές προεκτάσεις.Δημήτριος Παπαζαχαρίου,  Αναπλ. ΚαθηγητήςΣταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πέτρος Κατσαρέας, Lecturer, University of Westminster
Γεώργιος ΜαγιώνοςImperative structures: syntax and its interfaces.Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΒασίλειος Σπυρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Άρτεμις Αλεξιάδου, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin
Νικόλαος ΣταματίνηςΗ γλώσσα της πολιτικής ορθότητας και η γλώσσα για την πολιτική ορθότητα: η περίπτωση του όρου "λαθρομετανάστης"Αργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Γεώργιος Ξυδόπουλος, Καθηγητής
Βασιλική Τσάκωνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Νικολέττα ΠαναγάκηΗ σύγκρουση σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα: Κριτική ανάλυση μαθητικών κειμένων για την προσφυγική κρίσηΑργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Βασιλική Τσάκωνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βασιλική ΖαχαροπούλουΗ γεωργαφική και κοινωνιογλωσσική ποικιλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)Δημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. ΚαθηγητήςΚλήμης Άντζακας , Επίκ. Καθηγητή,(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελική Τζάννε, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Ali Hussein, HazemΑ contrastive analysis of the morphology of Greek and ArabicΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαAlwaeli Battool Abbas Naseem, Professor, University of Baghdad
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. Καθηγητής
Mykola, KosytskyyΖητήματα της σύνθεσης λέξεων: η περίπτωση της ελληνικής και της ουκρανικής Αγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαSavenko Andriy, Associate Professor, National University of Kyiv
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Α.Π.Θ
Σταύρος ΜπόμπολαςElectronic methods of mapping Greek dialectal dataΑγγελική Ράλλη, Ομοτ. ΚαθηγήτριαWalter Daelemans, Professor, University of Antwerp,
Δήμητρα Μελισσαροπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνα ΜπαλάσηΑναφορικές προτάσεις: σύγχρονες προσεγγίσεις (Relative clause: current approaches)Άννα Ρούσσου, ΚαθηγήτριαΑλεξοπούλου Δώρα,Principal Research Associate, University of Cambridge
Δασκαλάκη Ευαγγελία, Assistant Professor, University of Alberta
Ευάγγελος ΓεωργίουΕπιβίωση λατινικών λέξεων στη κοινή νέα ελληνικήΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΓεώργιος Ξυδόπουλος, Καθηγητής
Παναγιώτης Φίλος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αγλαϊα ΤρίγκαΠολυγραμματικοποιήσεις στην Ιστορία ενός ρήματος κίνησης: διαχρονική εξέλιξη του ρήματος πηγαίνω στην ΕλληνικήΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΙωάννα Μανωλέσσου, Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας, Ακαδημία Αθηνών
Νικόλαος Παντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μιλένα ΠοπωβίδουΔιγλωσσία και γλωσσική συρρίκνωση: Η περίπτωση της ΟυρούμΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΔημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής
Σταύρος Σκοπετέας, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν (Γερμανία)
Ευάγγελος ΤόληςΓλωσσικό ζήτημα και Τύπος τον 20ο αιώναΘεόδωρος Μαρκόπουλος, Επικ. ΚαθηγητήςΑργύρης Αρχάκης, Καθηγητής,
Καρβούνης Χρήστος, Υφηγητής, Πανεπιστήμιο του Μάιντς “Johannes Gutenberg” (Γερμανία)
Μαρία ΛυμπέρηΑντιρατσιστικοί λόγοι και διαχείριση της ‘ανεκτής ετερότητας’: Κατασκευάζοντας νέες πολιτικές επιτήρησης του ΆλλουΑργύριος Αρχάκης
Καθηγητής
Τσάκωνα Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.,
Στάμου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Βυζαντινές Σπουδές

ΌνομαΘέμα Διδακτορικής ΔιατριβήςΌνομα Επόπτη/ριαςΜέλη Επιτροπής
Κωνσταντίνος ΛιόλιοςΒίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ Νέου τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ (BHG 1474): Εισαγωγή – Κριτική έκδοση – Μετάφραση – ΣχολιασμόςΦεβρωνία Νούσια, Επικ. ΚαθηγήτριαΑλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελένη Καλτσογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χριστοφόρα ΦύτρουΣυμβολή στη μελέτη του επιστολογραφικού έργου του πατριάρχη Φωτίου: Η συλλογή των επιστολών του και η σχέση τους με τα ΑμφιλόχιαΕιρήνη - Σοφία Κιαπίδου, Επικ. ΚαθηγήτριαΘεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.,
Στρατής Παπαϊωάννου, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άρτεμις ΛαγούΗ αποτύπωση των «παθών» στη Βυζαντινή Ιστοριογραφία της Μέσης Βυζαντινής περιόδου: Συμβολή στη μελέτη του συναισθήματος στη βυζαντινή λογοτεχνίαΕιρήνη - Σοφία Κιαπίδου, Επικ. ΚαθηγήτριαΜαρίνα Λουκάκη, Καθηγήτρια , Ε.Κ.Π.Α.
Martin Hinterberger, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας